🇨🇿 Jak by fungovala deflační ekonomika?

V ekosystému Cardano bude pouze 45 000 000 000 mincí ADA. Nové mince ADA budou postupně uvolňovány z rezervy a nakonec se dostaneme do bodu, kdy budou v oběhu téměř všechny mince. Lidé věří, že kryptoměny by mohly sloužit jako peníze, které by si mohly dlouhodobě udržet hodnotu. Víte, jak by taková ekonomika fungovala? Úplně jinak, než ji znáte dnes, a možná by se vám to nelíbilo. Cena zboží by mohla postupně klesat. Mzdy by postupně nominálně klesaly. Bylo by obtížnější splácet dluhy. Pro vlády by mohlo být nemožné řešit náhlé závažné problémy ekonomickou cestou. Pro současné zadlužené vlády je nemyslitelné, aby inflační ekonomiku přeměnily na deflační. Jak navíc vytvořit novou ekonomiku, která by byla spravedlivá pro všechny, kdo se do ní chtějí zapojit? Jedinou možnou cestou k vytvoření lepších peněz mohou být algoritmické stablecoiny. ADA, stejně jako BTC a další podobné mince, může být úžasnou rezervní měnou, ale pravděpodobně nikdy nebude dobrým prostředkem směny.

TLDR

  • Bylo nutné opustit zlatý standard, aby se stimulovala ekonomika.
  • Jste připraveni žít bez dluhů? Vy možná ano, ale vlády ne.
  • Pro lidi by bylo obtížné změnit myšlení, kdybychom přešli na deflační peníze.
  • Uživatelé mohou používat DJED jako prostředek směny a zároveň držet ADA jako uchovatele hodnoty. Ekosystém Cardano bude poskytovat obě funkce.
  • Všechna aktiva na světě jsou volatilní, včetně zlata. Není důvod si myslet, že ADA nebo BTC budou stabilnější než stávající aktiva.
  • Kryptoměny mohou být dobrým uchovatelem hodnoty, pokud jejich hodnotu použijeme k něčemu užitečnému. Jedním z nejužitečnějších nástrojů na světě je měna.

Jak by fungovala měna s pevnou měnovou politikou?

Deflační peníze označují měnový systém, v němž hodnota peněz v čase roste, což vede k poklesu celkové cenové hladiny. Jinými slovy, u deflačních peněz se kupní síla peněz v čase zvyšuje. Za každou měnovou jednotku lze koupit více zboží a služeb než dříve.

Podle fanoušků kryptoměn je to pro prostředek směny žádoucí vlastnost. Kdo by nechtěl mít víc za to, že nic nedělá? Stačilo by si peníze nechat a jednotlivec by zbohatl. Jedním ze současných falešných narativů kolem kryptoměn je, že takové peníze jsou lepší než inflační fiat měny. Je však třeba vidět rozdíl mezi prostředkem směny a uchovatelem hodnoty. Tyto funkce peněz nelze kombinovat dohromady, aby dlouhodobě dobře fungovaly.

Jak fungují inflační peníze? Obecná cenová hladina se v průběhu času zvyšuje a za každou měnovou jednotku lze koupit méně zboží a služeb než dříve. Držením peněz se tedy člověk stává chudším. Je logické, že takové peníze nechceme, že?

Než odpovíte, měli byste vědět, jak deflační peníze fungují a jaké problémy jsou s nimi spojeny.

V deflačním prostředí mohou být lidé povzbuzováni k tomu, aby peníze spořili, místo aby je utráceli, protože hodnota jejich úspor se v průběhu času zvýší. To může mít tlumivý vliv na hospodářský růst, protože podniky mohou zaznamenat sníženou poptávku po svých výrobcích a službách, což povede k nižším ziskům a potenciálně i ke snížení zaměstnanosti. Celková ekonomická aktivita se může snížit, protože podniky budou mít problém prodat své výrobky a služby.

Na druhou stranu má motivace k úsporám i pozitivní stránku. Deflace může vést k větší finanční zodpovědnosti obyvatelstva, což je prospěšné pro jednotlivce i ekonomiku jako celek.

Deflace může mít negativní dopad na schopnost půjčovat si peníze, a tedy i na investice do nových podniků a vývoj nových technologií. Zatímco deflace může být prospěšná pro ty, kteří mají dluhy, může být škodlivá pro ty, kteří peníze dluží. Proč tomu tak je? Reálná hodnota jejich dluhu se v průběhu času zvyšuje, což jim ztěžuje jeho splácení. Jinými slovy, ke splacení daného množství peněžních jednotek je zapotřebí více úsilí.

Pro lidi může být velmi obtížné změnit své myšlení a začít uvažovat deflačně. Zboží by mělo stejnou nebo klesající hodnotu. Místo abyste se zaměstnavatelem vyjednávali o zvýšení mzdy, vyjednával by s vámi o jejím snížení. Pokud byste dluh nesplatili včas, bylo by to s postupem času stále obtížnější a mohli byste zůstat zadluženi až do konce života. Výhodnější je se nezadlužovat a místo toho spořit. V praxi by to znamenalo pořídit si až v důchodu vlastní bydlení.

Deflační měnová politika může mít negativní dopad na vlády. Pokud totiž nemají dostatečné rezervy na řešení náhlé krize, mohou mít jen malou nebo žádnou možnost, jak problém vyřešit. Pokud vlády nemají dostatečné rezervy, musí si půjčit. Řešení problémů prostřednictvím dluhu mohou vlády zneužívat a v dnešní době často zneužívají (při inflační politice), ale je důležité vědět, že v některých případech nemusí existovat lepší řešení. Vlády mohou balancovat mezi zadlužením a ochranou zdraví či života občanů. V deflační ekonomice může vysoký vládní dluh vést k následnému bankrotu. Vládní bankrot by měl negativní dopady na občany. Pokud by ekonomika fungovala s deflační politikou, jediným řešením by mohla být změna pravidel hry a návrat k inflačnímu modelu. To byl ostatně jeden z důvodů, proč byl zlatý standard opuštěn.

Zlatý standard vytvářel během Velké hospodářské krize deflační tlaky. S poklesem americké ekonomiky a poklesem cen se hodnota zlata v porovnání s ostatním zbožím a službami zvyšovala. To vedlo ke snížení peněžní zásoby, protože vláda musela stáhnout peníze z oběhu, aby zachovala zlatý standard. Tento deflační tlak prohloubil hospodářský pokles, ztížil podnikům i jednotlivcům splácení dluhů a podnítil negativní zpětnou vazbu.

Jak víme z minulosti, deflační experimenty selhaly. Často je to proto, že deflace může být samoposilující. Když ceny klesají, spotřebitelé mohou odkládat nákupy v očekávání nižších cen v budoucnu, což může vést k nižší ekonomické aktivitě a dalšímu poklesu cen. To může vytvořit začarovaný kruh, ze kterého je obtížné se vymanit.

Je důležité poznamenat, že ačkoli se deflace může teoreticky jevit jako žádoucí cíl, v praxi může být obtížně dosažitelná a může mít také negativní důsledky pro ekonomiku, včetně zvýšeného dluhového zatížení a snížení investic. Navíc, i když určitý stupeň deflace může být přijatelný, trvalá deflace může vést k deflační spirále, v níž klesající ceny vedou ke snížení poptávky a investic, což zase vede ke snížení cen a dalšímu snížení poptávky atd. Proto je udržování stabilní všeobecné cenové hladiny důležitým cílem většiny moderních ekonomik.

Lidé ani vlády nejsou připraveni na přechod od inflační k deflační ekonomice. Současné vlády jsou zadlužené. Penzijní systémy nejsou na takový přechod připraveny. Mnoho důchodců je závislých na tom, co dostanou od vlád. Mnoho států je schopno vyplácet důchody jen proto, že vybírají daně. Podnikatelé jsou zvyklí půjčovat si peníze na zahájení nebo rozšíření svého podnikání. Technologické inovace potřebují financování, i když mnohé pokusy selhávají.

Deflační peníze mají některé výhody. Mají však také mnoho nevýhod, které nelze přehlížet. Deflační peníze by mohly vyřešit některé současné problémy, ale vzniklo by mnoho nových problémů k řešení, se kterými nemáme tolik zkušeností.

Algoritmické stablecoiny a zdravé peníze

Cardano má algoritmický overcollateralizovaný stablecoin Djed. Jedná se o způsob, jak vytvořit měnu se stabilní kupní silou a zároveň mít digitální aktiva jako zdravé peníze. ADA se dokonale hodí jako rezervní měna pro Djed. Djed bude mít skutečné podkladové aktivum s pevnou měnovou politikou a zároveň umožní vytvoření stablecoinu, který mohou lidé začít okamžitě používat.

Hodnota ADA bude ještě dlouho volatilní. Může však mít tendenci stoupat, pokud se ekosystému Cardano bude dařit. Uživatelé mohou používat DJED jako prostředek směny a zároveň držet ADA jako uchovatel hodnoty. Ekosystém Cardano bude zajišťovat obě funkce.

Kryptoměny jsou stále velmi mladým odvětvím, a proto budou ceny mincí velmi volatilní. Přestože Cardano i Bitcoin mají pevnou měnovou politiku a omezený maximální počet mincí, pokles tržní kapitalizace o 50 % a více je běžný. Pevná měnová politika u kryptoměn nemusí být zárukou pro uchování hodnoty.

Nestabilní ekonomické prostředí brání širšímu přijetí kryptoměn jako prostředku směny. V případě uchovatele hodnoty je to lepší, protože lidé jsou připraveni na delší medvědí trhy a věří v lepší časy.

Může vás překvapit, že existuje jen málo aktiv, která jsou cenově stabilnější než zlato. Například dluhopisy chráněné proti inflaci, realitní indexy, blue-chip akcie a komoditní koše.

Americké státní dluhopisy jsou považovány za jednu z nejbezpečnějších investic na světě. Mají za sebou stabilní historii a poskytují investorům spolehlivý zdroj příjmů. Blue-chip akcie jsou akcie velkých, dobře zavedených společností, které mají historii stabilních zisků a výplat dividend. Zatímco ceny nemovitostí a blue-chip akcií mohou krátkodobě kolísat, v delším časovém horizontu bývají stabilnější než zlato. Komoditní koše jsou jedním ze způsobů, jak se vypořádat s volatilitou. Investice do koše různých komodit, jako jsou potraviny, kovy, energie atd., může snížit dopad kolísání cen jednotlivých aktiv.

Je stabilnější cena zlata nebo amerického dolaru? Historicky je zlato považováno za relativně stabilní aktivum ve srovnání s fiat měnami včetně USD. Je to proto, že zlato má omezenou nabídku a jeho hodnota není přímo ovlivňována vládní politikou nebo rozhodnutími centrálních bank. To však neznamená, že zlato je vždy stabilnější než USD, protože ceny zlata mohou být také ovlivněny různými faktory.

V našem světě neexistuje žádné aktivum, které by bylo dlouhodobě stabilní a bylo jasným šampionem ve srovnání s ostatními aktivy. To nejlepší, co můžeme udělat, pokud chceme vytvořit stabilitu, je vytvořit koš aktiv. Není důvod si myslet, že ADA nebo BTC budou dlouhodobě stabilnější než stávající aktiva. Vždy záleží na tom, k čemu se dané aktivum používá. Čím více se používá, tím více může být ovlivněno geopolitickými vlivy, trhy, vládními rozhodnutími, krizemi atd.

Pokud chceme mít skutečně stabilní měnu, bylo by možná nejlepší použít algoritmus Djed a hodnotu stablecoinu navázat na koš aktiv. Byla by taková měna inflační, nebo deflační? Dalo by se předpokládat, že deflační, ale záleželo by na složení koše aktiv. Lze také předpokládat, že taková měna by byla stabilnější, než kdybychom použili samotné kryptoměny. A to je zcela klíčové.

Závěr

Většina ekonomů se shoduje, že pro prostředek směny je ideální mírná inflace. Pro uchovatele hodnoty je nejlepší postupné zvyšování hodnoty. Hodnota by měla růst velmi pomalu, třeba jen o několik procent ročně, ale v ideálním případě by neměla příliš klesat. Ideální svět neexistuje a my hledáme nejlepší vhodné řešení. Kryptoměny mohou být dobrým uchovatelem hodnoty, pokud jejich hodnotu využijeme k něčemu užitečnému. Jedním z nejužitečnějších nástrojů na světě je měna (prostředek směny), protože ji všichni denně používáme. Pokud nebo dokud nebudeme schopni používat kryptoměny přímo, a to možná nebudeme, zdá se, že nejlepším řešením je použít volatilní kryptoměny jako podkladové aktivum pro vytvoření stablecoinu, jehož hodnota bude záviset na pečlivě vybraném koši aktiv.

Propojením hodnot více kryptoměn dohromady můžeme získat vyšší stabilitu, neboť hodnota mincí bude udrážet ekonomickou aktivitu jednotlivých ekosystémů. Navíc bude systém více odolnější vůči šokům. Například kdyby se jeden celý ekosystém zhroutil. Pokud by k tomu došlo, ekonomická aktivita by se přirozeně přelila do jiného ekosystému. Spoléhat se na jedinný blockchain může být pro svět rizikové. Dává smysl vytvářet stablecoins a použít jako podkladové aktivum více kryptoměn.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/how-would-a-deflationary-economy-work