🇨🇿 Jaká může být reálná tržní kapitalizace projektu Cardano

CZ překlad článku

Jaká může být reálná tržní kapitalizace projektu Cardano

Tržní kapitalizace a cena nativních mincí ADA jsou žhavým tématem diskuse na internetu. Lidé jsou šťastní, když cena stoupá a smutní, když klesá. Pokud nejste traderem a rozumíte poslání projektu Cardano, možná se přestanete starat o krátkodobé kolísání ceny. Nechceme spekulovat o ceně bez faktů a fundamentů. Rádi bychom vám představili poslání projektu a pokusili se odhadnout cenu, bude-li tohoto cíle dosaženo. Je to obtížný úkol, protože nikdo není schopen zajistit úspěch projektu a na cestě bude mnoho překážek.

JAK FUNGUJÍ NAŠE SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ INTERAKCE

Naše životy jsou založeny na interakci s přáteli, společnostmi, institucemi, bankami a dalšími různými službami, které poskytují globální IT společnosti. Lidé komunikují s lidmi. Společnosti s jinými společnostmi nebo bankami. Existuje spousta možných propojení těchto subjektů. S rostoucí digitalizací světa tento počet každým rokem roste. Velké množství všech těchto interakcí tedy probíhá na internetu. Existuje velké množství transakcí, které souvisejí s platbami, nákupy, zábavou, chatováním, obchodem atd. Internetová komunikace je realizována prostřednictvím transakcí na různých protokolech. Současný problém světa spočívá v tom, že využíváme mnoha prostředníků z různých důvodů. Například používáme banky jakožto prostředníka ze dvou hlavních důvodů. Prvním důvodem je to, že banky nabízejí službu, která nám umožňuje vytvořit si účet. Můžeme použít číslo účtu a poskytnout ho někomu, kdo nám chce poslat fiat měnu. Je to užitečné řešení, pokud je mezi účastníky transakce velká fyzická vzdálenost. Druhým důvodem je schopnost bank zajistit důvěru mezi dvěma subjekty, které si navzájem nedůvěřují. Každý si může vybrat svou vlastní banku, které důvěřuje. Používáme mnoho internetových služeb, které nám umožňují nakupovat zboží, zábavu pro spotřebitele a trávit čas na sociálních sítích. Důvěřujeme velkým společnostem jako Amazon, Facebook, Google, Twitter atd. Věřte tomu nebo ne, tyto společnosti o nás mají spoustu informací a jsou schopny naše data komercializovat.

Banky požadují znát naši skutečnou identitu. Totéž často platí pro sociální platformy a a obchodní platformy. Lidé musí uvést skutečné jméno a adresu, když jim má být doručeno zboží. I když neposkytujeme vaši skutečnou identitu, máme v rámci sociálních sítí určitý druh účtu, který lze propojit s našimi aktivitami a sociálními interakcemi. Máme sklon používat platformy, které používá mnoho lidí. Lidé jsou ze své podstaty sociální a na Facebooku je mnoho zájmových skupin, kde se lidé chtějí podělit o své názory. Proto při používání platforem, jako je Facebook, často zapomínáme na soukromí. Velké IT společnosti používají moderní technologie, jako je umělá inteligence, aby komercializovaly shromážděná data o nás. Umí spojit vaše zájmy a preference s identitami. Jakmile budou mít naše sociální profily, bude pro ně snadné zobrazit reklamu, která bude pro nás pravděpodobně zajímavá. Jakmile kliknete na reklamu, společnost vydělá peníze.

Všechny internetové společnosti a banky jsou centralizované. Centralizované subjekty mají majitele, kteří usilují o zisk. Jak asi víte, zisky bank a velkých společností jsou opravdu úžasné. Otázkou je, za co jim platíme, a zda si zaslouží takové pěkné příjmy. Centralizace vždy představuje hrozby a neefektivnost. Pojďme se podívat na několik z nich.

  • Centralizované služby jsou z mnoha hledisek jedinými body selhání. Data jsou uložena v soukromých databázích, a proto je mohou zneužít buď vlastníci, nebo hackeři, kteří uspějí v proniknutí do systémů. Navíc není transparentní, které údaje o nás jsou uchovávány a jak jsou používány nebo komercionalizovány. Naše osobní údaje nebo dokonce peníze mohou být zneužity nebo odcizeny.

  • Centralizované služby mohou být neefektivní, pokud existuje více z nich, které si musí navzájem komunikovat. Může být trochu děsivé, že v bankovním systému je stále hodně manuální práce a některé převody peněz nebo akcií mohou trvat několik dní. Vidíme také nepříjemné množství chyb, kterým by se dalo zabránit, pokud by byly subsystémy lépe propojeny nebo by existovala jediná síť.

  • Centralizace často znamená, že existuje mnoho pravidel, která je třeba dodržovat. Mohou to být vnitřní pravidla služby nebo předpisy vyžadované státy. V důsledku toho jsou služby náchylné k určité formě cenzury a mnoho z nich je exkluzivních. Lidé nemohou vyjádřit své názory nebo nemohou využívat služeb, pokud neodpovídají určité normě.

  • Centralizované subjekty mají často monopol, a tak mohou diktovat nadměrné ceny za poskytované služby. Zřídkakdy není v zemi snadné založit zcela novou banku, proto je jich často jen málo a lidé si musí nějakou vybrat. Lidé nemají svobodu při výběru řešení, kterému chtějí věřit. V případě velkých IT společností je technologický pokrok tak významný, že konkurenti mohou mít těžké časy na vytvoření konkurenční platformy a přilákání uživatelů.

  • Není možné používat centralizované služby soukromě, protože nevíme, co se stane s našimi daty nebo aktivy. Majitelé mohou prozradit údaje o nás, pokud to státní instituce požaduje nebo je za to někdo ochoten zaplatit. V současném finančním systému není možné provést soukromou platbu přes internet.

  • Stále existuje spousta prostředníků, kteří berou hodně peněz za malou práci. Například jen levně kupují něco od chudých farmářů a prodávají je za mnohem vyšší cenu. Tento nezdravý vzorec je stále přítomen v naší globální ekonomice.

  • Někdy může být držení peněz a dalších aktiv v bance velmi riskantní. Banka se může dostat do potíží a ztratit likviditu. Můžeme přijít o své peníze jen proto, že vedení banky neprovedlo svou práci zodpovědně a transparentně. Stát může nařídit zmrazení účtů nebo omezit množství peněz, které můžeme v daný den vybrat z bankomatu. Udržování peněz na bankovním účtu je obecně velmi nebezpečné, protože nevíme, co se s tímto účtem může stát, a nemáme je pod přímou kontrolou. Máme pouze přihlašovací údaje k webu banky nebo PIN k kreditní kartě, ale pokud to přestane fungovat, nemůžeme získat zpět své peníze. Můžeme jen čekat, co se stane. Tato hrozba je pravděpodobnější, když se celý svět dostane do ekonomických nebo politických potíží.

Jsme zvyklí používat centralizované služby a pokud žijete v západní zemi, pravděpodobně nevidíte žádné potíže nebo si to neuvědomujete. To platí také pro lidi z chudých zemí. Nemají často přístup k bankovním službám, ale spotřebovávají internetové služby. S centralizovanými službami je mnoho problémů a jsme zdrojem příjmů pro banky a velké IT společnosti. Oni si určitě zaslouží příjmy, protože nabízejí své služby a my je využíváme. Otázkou zůstává, zda jsou výnosy přiměřené poskytovaným službám a hrozbám spojeným s používáním. Dále budeme hovořit o alternativách, které blockchain technologie přináší.

UŽIVATELÉ MUSÍ POSÍLAT TRANSAKCE PROSTŘEDNICTVÍM BLOCKCHAINU

V dnešní době jsou naše společnost a finanční trhy založeny na transakcích. Abychom plně využili schopnosti technologie blockchain, musíme část těchto transakcí převzít z rukou centralizovaných služeb a umožnit lidem provádět transakce prostřednictvím blockchain sítí. Aby toho bylo dosaženo, musí být uživatelská zkušenost velmi podobná, ne-li stejná, jako u tradičních služeb. Blockchain zkrátka musí nabízet stejné nebo lepší služby. Posláním Cardana je stát se globálním sociálním a finančním počítačem. Je navržen tak, aby se mohl stát globální páteří těchto transakcí. Tým vynaložil velké úsilí na vyřešení problému škálovatelnosti a přišel s řešením druhé vrstvy zvaným Hydra. První vrstva Cardana bude schopna zpracovat několik stovek transakcí za sekundu prostřednictvím konsensuálního protokolu Ouroboros PoS. Hydra je doplňkovou součástí škálovacího řešení. Každý pool buce moci vytvořit novou hlavu Hydry, takže přidání dalších poolu do sítě znamená, že lze přidat více hlav. Tím lze dosáhnout lineárního škálování. Každá hlava Hydry může zpracovat přibližně 1000 transakcí za sekundu (TPS). Takže při očekávaných 1000 poolů na hlavní síti by mohlo být Cardano teoreticky schopno škálovat až na 1 milion TPS. Díky vyřešené škálovatelnosti a využití dalších funkcí, jako jsou inteligentní smlouvy, stabilní mince, správa identit, schopnost vydávat tokeny, využití zero-knowledge kryptování na soukromí a propojení s Oracle službami, bude Cardano moci převzít transakce z centralizovaného světa a umožnit lidem využívat výhod decentralizovaného světa.

Všimněte si, že jde skutečně o užitečné transakce. Držení mincí jakékoliv kryptoměny ze spekulativních důvodů nepřináší lidem žádnou hodnotu a nenarušuje současné tradiční služby. Soutěž o přilákání uživatelů bude o počtu transakcí, které budou zpracovány sítí Cardano. Lidé se mohou vyhnout centralizovaným službám a těžit z decentralizace pouze pokud začnou používat technologie blockchain na denní bázi. Rozhodně nejde jen o zasílání mincí ADA. Volatilní mince nejsou vhodné pro platby. Cardano umožní vydávat fungible a non-fungible tokeny a můžeme očekávat nějakou formu stabilních mincí. Většina transakcí bude souviset s těmito tokeny. Tuto technologii lze tedy použít ve zdravotnictví, průmyslu, bankovnictví, burzách, při hraní her, zabezpečení dat a identity a v mnoha dalších odvětvích. Nové technologie jsou jako Lego. Abychom měli nové funkce, musíme postavit nové lego díly a dát je dohromady. Rovněž je třeba integrovat síť Cardano se současnými službami, aby byly decentralizovanější, nebo musíme budovat zcela nové služby. Cardano je navrženo tak, aby se stalo páteří nového ekonomického řádu. Cardano není jen síť, ale také platforma a lidé ji budou používat prostřednictvím decentralizovaných aplikací nebo prostřednictvím služeb dostupných na webových stránkách.

DECENTRALIZOVANÉ SLUŽBY MUSÍ NAHRADIT CENTRALIZOVANÉ

Centralizované služby zmizí pouze v případě, že decentralizované budou technologicky připraveny je nahradit a lidé pochopí výhody. Bude to obtížný úkol, pokud si uvědomíte, že postavení centralizovaných entit je velmi silné. Existují IT giganti, banky, regulátoři a státy. Politici budou chránit banky a je naivní si myslet, že blockchainová technologie může snadno převzít finanční sektor. Budou vyvíjený nátlak a velký tlak ze strany bank, regulačních orgánů a politiků. Budou chtít chránit své pozice a udržovat status quo. Všechny tři subjekty za Cardano pracují na adopci a komunikují se všemi lidmi, kteří mají silné slovo. Je třeba vysvětlit technologii lidem na všech pozicích, včetně politiků a bankéřů. Mohlo by to urychlit adopci.

Technologie blockchain má mnoho výhod, které mohou vyřešit výše uvedené hrozby. Vzhledem k absenci prostředníků mohou být procesy rychlejší, efektivnější, bezpečnější, soukromé a levnější. Síť převezme roli prostředníků. Namísto centralizovaných entit, které mohou rozhodovat o transakcích a procesech, bude tato síť dělat to, že účastníci budou mít pravomoc diktovat pravidla a rozhodovat o tom, co chtějí a jak. Nikdo nebude mít šanci cenzurovat, čichat nebo dokonce zabránit transakcím. Není možné zastavit decentralizovanou síť. Služba bude vždy k dispozici 24/7. V decentralizované síti neexistuje jediný bod selhání. To, co je v blockchainu, je pravda, včetně celé historie. Účastníci budou definovat, co má být transparentní a co by mělo být soukromé. Účastníci budou moci stanovit pravidla a definovat, co je povoleno a co ne. Pokud si přejí mít vůdce, mohou si vybrat jednoho a použít hlasování k demokratickému rozhodování. Transparentnost je o znemožnění udělat něco nekalého se zdroji lidí a to je další silná schopnost blockchainu. Společnost by v podstatě chtěla mít tento druh moci a transparence v politice. Zabránilo by to korupci a krádeži veřejného bohatství. Cardano by to mohl zajistit z technologického hlediska. Je na nás abychom vyžadovali nasazení technologie blockchain nebo začali vytvářet nové komunity.

Lidé obecně vědí, co je dobré a co špatné. Pokud existují nějaké spory, mělo by to demokratické hlasování vyřešit. Nyní opakovaně vidíme, že se v bankovnictví a politice děje mnoho nepříjemných věcí. Nějak lidé ztratili moc to napravit. Nyní máme šanci to udělat s novou technologií. Blockchain v podstatě opravuje důvěru na místech, která již nejsou důvěryhodná. Z určitého úhlu může být blockchain vnímán jako druh vrstvy důvěry nebo obal důvěry. Může zajistit, že důvěru nelze tak snadno zneužít. Integrita a bezpečnost dat, soukromí, transparence, schopnost stanovit nová pravidla a vynucovat je bez kompromisů prostřednictvím inteligentních smluv a umožnit komunitám přijímat kolektivní rozhodnutí jsou nejsilnějšími rysy technologie blockchain a Cardano umožní jejich realizaci.

POTENCIÁLNÍ TRŽNÍ KAPITALIZACE PROJEKTU CARDANO

Definovali jsme problémy vyplývající z používání centralizovaných služeb a ukážeme vám potenciál Cardana. Jak jste viděli, existuje mnoho sektorů, které by mohly být rozvráceny technologií blockchainu v kombinaci s jinými decentralizovanými funkcemi a službami. Cardano uspěje, pokud začne snižovat tržní podíl současných hegemonů. Je třeba převzít část zisků těchto hegemonů.

Cardano lze považovat za IT společnost, protože jde o platformu. Technologie Blockchain jako první pravděpodobně rozvrátí finanční sektor. Jak vypočítat potenciální kapitalizaci? Mohli bychom zvážit kapitalizaci všech komerčních bank na světě a podívat se, jaká by kapitalizace Cardana mohla být, pokud by získala ​​pouze 1% podíl kapitalizace všech bank. Udělejme to pouze s top 20 bankami. Celková kapitalizace těchto bank je $3,027,000,000,000. 1% z tohoto počtu je $30,270,000,000.

S příjmy bank bychom mohli udělat něco podobného. Uvažujme příjmy pouze pro 10 největších bank. Je to $668,000,000,000. 1% z této částky je $6,680,000,000.

S IT giganty je to trošku složitější, protože některé z nich jsou blockchainem více ohroženy než jiné. Například společnost Apple vytváří chytré telefony a služba Apple Pay je pouze malou součástí podnikání této společnosti. Na druhou stranu, PayPal je hlavně o transakcích a kapitalizace byla $18,000,000,000 v roce 2019. 1% by bylo $180,000,000 USD. Domníváme se, že blockchain může brzy převzít více než 1%. Kromě toho bude Cardano moci převádět další aktiva. Nejen peníze. Může být fér vzít do úvahy 25%, což činí $4,500,000,000.

Ještě jiný úhel pohledu by mohl být takový, že bychom se pokusili najít místo, kde by mohlo být Cardano ve srovnání s jinými IT obry. Tržní kapitalizace Netflixu byla $20,000,000,000 a jedná se “jen” o streamingovou společnost. Cardano může mít mnohem větší dopad na společnost, takže kapitalizace by mohla být řekněme 5x vyšší během 5–10 let. Myslíme si, že $100,000,000,000 dolarů je docela reálné číslo.

Pojďme se podívat na to, jak by se převzetí tržních podílů bank a IT gigantů mohlo odrazit v ceně mincí ADA. V ekosystému Cardano neexistuje žádný ústřední orgán, který by získal zisk. Síť vlastní držitelé mincí ADA, stakeholdeři. Jako majitelé mincí ADA můžete mince delegovat do poolu. Tento proces se nazývá staking. Staking je způsob, jak se podílet na úspěchu sítě. Síť musí být zisková, aby mohla odměňovat zúčastněné strany. Transakční poplatky a poplatky za nasazení chytrých smluv jsou příjmy sítě. Příjmy sítě jsou distribuovány stakeholderům. Část zisku bude převedena do pokladny projektu. Bude tedy dostatek prostředků na financování rozvoje platformy.

Kolik poplatků může síť Cardano vybrat? Záleží to na počtu uživatelů, kteří přejdou ze současných řešení do ekosystému Cardano. Podívejme se na současné lídry v odvětví digitálních plateb a na počet uživatelů. Všechny tyto společnosti mají přibližně 3,300,000,000 uživatelů. Očekává se, že v roce 2020 použije 1 miliarda uživatelů pro platbu smartphone. 1% z těchto uživatelů vydělá 33 000 000 uživatelů, kteří by odeslali platební transakce přes Cardano. Pokud je transakční poplatek 0,01 USD a každý uživatel by provedl přibližně 1 transakci denně, síť vydělá 330 000 USD. Je to 120 000 000 dolarů ročně. Pokud máte jako zainteresovaný subjekt 0,1% ADA, můžete vydělat zhruba 100 000 USD ročně. Všimněte si, že mluvíme pouze o transakčních poplatcích souvisejících s platbou, které lze realizovat prostřednictvím stabilních mincí. Cardano bude moci převést mnoho dalších aktiv. Navíc v prvních letech bude existovat síťová dotace, takže síť nebude závislá pouze na poplatcích.

Záměrně nechceme spekulovat o tržní kapitalizaci společnosti Cardano. Chtěli jsme jen představit některá fakta. Můžete si udělat svůj vlastní názor. V kryptoměně je mnoho konkurentů a musíme je vzít do úvahy. Na druhé straně očekáváme, že jen několik z nich v dlouhodobém horizontu přežije. Celý kryprostor může čelit regulacím a politickým překážkám. Je třeba si uvědomit, že adopcí krypta mohou být banky a některé společnosti méně relevantní. Budou bojovat o přežití a možná se pokusí použít privátní verzi blockchainu. Možná zlepší své služby a budou inovovat. To vše musí Cardano překonat a nebude to vůbec snadné.

Přesto jsme skutečně přesvědčeni, že Cardano by mohlo být projektem s trilionovou tržní kapitalizací. Pokud by se to stálo, cena jedné mince ADA by mohla být $22. Může to trvat 5–10 let. Možná víc. Buďte tedy trpěliví. Projekt je na začátku. Nejprve musí být nasazena funkcionalita éry Goguen. Pak se musí nasadit Hydra. Musí přijít programátoři a naučit se Plutus a Marlowe. Pak budou schopni psát užitečné decentralizované aplikace. To vše může trvat 1–2 roky. Adopce může být zpočátku pomalá a mohla by trvat další 1–3 roky.

ZÁVĚR

Svět se každý rok stále více digitalizuje. To znamená, že probíhá více transakcí, které je třeba zpracovat. Cenné budou pouze platformy a služby, které zpracovávají značné množství těchto transakcí. Jinými slovy, jde o síťový efekt. Čím více lidí platforma spojuje, tím více bude mít finanční a sociální význam.

Nikdo nemůže zaručit potenciální budoucí tržní kapitalizaci jakéhokoli projektu. Pro rozvíjející se trhy je to ještě složitější. Berte to jako optimistický odhad a vezměte v úvahu naši zaujatost.

Přečtěte si originální článek se statistikami: