🇨🇿 Jaké je reálné využití Cardana?

Překlad do češtiny z AJ originálu

Jaké je reálné využití Cardano projektu

Jaké je skutečné reálné použití projektu Cardano? Tato otázka se často objevuje v diskuzích na internetu. Zkusme na to odpovědět. Odpověď vás pravděpodobně překvapí. Doufejme, že vám to pomůže pochopit, proč může být obtížné odpovědět.

SVĚT TRANSAKCÍ A SMLUV

Naše společnost a finanční trhy jsou založeny na transakcích a smluvních dohodách mezi lidmi, společnostmi, bankami, státy atd. Výměna hodnoty je velmi důležitou součástí společnosti. Každý je schopen něco vyrobit a od ostatních potřebuje něco jiného. Peníze se staly platebním prostředkem. Peníze jsou jen polovinou finanční transakce. Výměna hodnoty znamená, že peníze jsou vyměněny za položku s podobnou hodnotou. Nákup zboží je příklad snadné výměny hodnoty, kde můžete naplnit svůj nákupní košík a zaplatit u pokladny. Mohou existovat složitější výměny hodnot, které vyžadují uzavření smlouvy. Smlouva je záznam s podrobnostmi smlouvy včetně podpisů stran. Transakce a smlouvy jsou hnací silou ekonomiky a společnosti.

Interakce s přáteli, partnery a institucemi je založena na důvěře. Důvěra je škála. Strany si často nedůvěřují, takže musí existovat důvěryhodné subjekty, kterým obě strany důvěřují. V dnešní době máme mnoho takových důvěryhodných entit. Například banky. Banky a další instituce se staly důležitými hráči v ekonomice, protože vám mohou půjčit peníze, investovat, pojišťovat vás atd. Pokud nastane problém a někdo poruší důvěru, zapojí se právní systém a vyřeší jej. V důsledku rostoucího významu a bohatství se banky a další instituce staly velmi drahými a nespolehlivými prostředníky. Jejich postavení je silné a mnoho institucí je dnes nepostradatelných. Jejich cílem je udržet status quo a své pozice.

Vraťme se do historie. Protože počet transakcí rostl, bylo vynalezeno účetnictví. Účetnictví je proces zaznamenávání finančních transakcí týkajících se podniku. Účetní proces zahrnuje shrnutí, analýzu a hlášení těchto transakcí orgánům dohledu, regulátorům a subjektům výběru daní. Účetní závěrka použitá v účetnictví je stručným shrnutím finančních transakcí za účetní období, shrnutím operací společnosti, finanční situace a peněžních toků. Banky, společnosti a dokonce i státy začaly používat účetní knihu. Instituce tak mohou být kontrolovány nezávislými orgány, které kontrolují účetní knihy. Instituce jsou motivovány k čestnému jednání, protože si potřebují udržet všeobecnou důvěru. Audity účetní knihy mohou ověřit, že je vše v pořádku a v účetnictví nejsou podvody. Auditoři mohou ověřit zaznamenané transakce a související smlouvy. Pokud je audit úspěšný, je auditovaná entita dále považována za důvěryhodnou.

Problém finančního systému spočívá v tom, že důvěra je založena na účetních knihách, které udržují samotné instituce, a nikdo jiný kromě autorizovaných auditorů je nevidí. Kontrolované subjekty tedy vedou účetní knihy, které jsou předmětem auditu. Musíme důvěřovat auditorům a věřit, že jsou skutečně nezávislí a dobře vykonávají svou práci. Na obou stranách je prostor pro podvody nebo chyby jednotlivců. Kontrolovaný subjekt nebo auditor může selhat. Důvod je ten, že instituce i auditoři jsou v podstatě centralizované jednotky moci. Koncept je o něco důvěryhodnější díky rozdělení moci. Obyčejní lidé musí věřit, že auditované subjekty nepodvádějí, a pokud je tomu tak, jsou auditoři dostatečně čestní a usilovní, aby to zjistili. Jednoduše řečeno, pro obyčejné lidi může být obtížné ověřit, zda úřady vykonávají svou práci dobře.

Jak nás historie mnohokrát ukázala, neměli bychom slepě důvěřovat prostředníkům ani auditorům. Blockchain nám nabízí lepší řešení, umožní snížit náklady na důvěru skrze decentralizovaný přístup k účetnictví. Blockchain snižuje možnost spáchat podvod a umožňuje okamžitý a levný audit účetní knihy. Rozšířením této koncepce bychom mohli v podstatě rekonstruovat současné ekonomické struktury a vytvořit nové organizace.

Blockchain je strojem na důvěru. Vzhledem k jeho distribuované povaze neexistuje žádný subjekt, který by mohl skrýt podvod nebo zabránit auditu. Blockchain je schopen nezměnitelně ukládat informace, že pro uživatele X je stav Y platný v čase Z. Je velmi vhodný pro uchovávání informací o vlastnictví cenných věcí. Na rozdíl od tradičních knih není blockchain nejen decentralizovaný účetní, ale může se starat také o transakce. Hodnotu lze tedy převést z uživatele na uživatele a vše se okamžitě uloží do blockchainu. V tradičním finančním světě tomu tak není. Existuje mnoho subsystémů a informace se často šíří z jednoho subsystému do druhého. To bývá drahé, pomalé nebo jiným způsobem neefektivní.

Krása blockchainu spočívá v tom, že majitel skutečně vlastní aktiva a nikdo, včetně účastníků konsensu, je nemůže změnit bez správného soukromého klíče. Pouze vlastník může inicializovat změnu vlastnictví prostřednictvím transakce a síť pouze validuje požadavek a uloží informace do blockchainu.

Blockchain je důvěryhodný stroj. Lidé tomu mohou důvěřovat a použít jej pro výměnu hodnoty. Blockchain je také schopen uchovávat neměnné informace o tom, kdo má co, kdo co vlastní, nebo kdo komu co dluží. Blockchain může zajistit vyšší úroveň důvěry v fundamentálních činnostech, které společnost potřebuje, aby se svět stal lepším místem pro život. Aby se to stalo, musíme se snažit integrovat blockchain technologii do současné finanční infrastruktury. Pravděpodobně budou existovat dva hlavní směry adopce:

  • Instituce zjistí, že tato technologie je životaschopná a užitečná. Začnou ji používat. Instituce nemusí být vždy ochotné tak učinit. Vzdělávání a tlak společnosti mohou hodně pomoci. Výhody blockchain technologie musí být tak zřejmé, že nebude existovat žádná omluva pro její ignoraci. Politické strany musí podporovat a prosazovat přijetí a nasazení.

  • Lidé začnou budovat své vlastní nové společnosti a instituce. Na začátku mohou být malé. Pokud se stanou životaschopnými alternativami k současným institucím, budou adoptovány. Existuje mnoho fintech společností, které mohou používat blockchain k získání větší důvěry.

Blockchain je o důvěře. Abychom plně využili potenciál blockchainu, musíme důvěru umístit na správné. Musíme integrovat blockchain s infrastrukturou, které jako společnost důvěřujeme. Pozor. Nejde pouze o schopnost uchovat hodnotu. To není až tak užitečné, pokud banky a investoři začnou nakupovat kryptoměny jen kvůli cenovým spekulacím. Není to cíl, pro který jsou kryptoměny tady. Potřebujeme instituce, které nebudou moci dělat podvody, a bude snadné je prověřit. Musíme znovu definovat důvěru.

KDY SE TO STANE?

Velká změna vyžaduje čas. Možná byste očekávali konkrétnější odpověď na otázku: jaké je skutečné využití Cardano projektu. V současné době jde hlavně o budoucnost a potenciál. Cardano bude dobře připravené na budoucnost. Směna hodnoty není jen o penězích. Je to jen polovina transakce. Transakce jsou vždy o výměně něčeho za něco jiného. Cardano bude moci vydávat tokeny, které mohou představovat skutečná aktiva. Transakce tak může být v účetnictví zaznamenána kompletně. Pokud účetní kniha drží pouze informace o peněžních transakcích, pak není úplná. Cardano’s blockchain bude moci zaznamenat kompletní informace o transakci. Jak jsme řekli na začátku. Složitější transakce vyžadují smlouvy. Cardano umožní psaní inteligentních smluv a postará se o jejich provedení. To poskytuje transakčnímu systému další sílu. Lidé si mohou vyměnit peníze za akcie a Cardano může provést transakci a zaznamenat jak peníze, tak vlastnictví akcií v blockchainu.

Jaká je definice reálného použití? Je to samozřejmě něco, co je užitečné. Užitečné je například poslat hodnotu od Alice k Bobovi. Blockchain je globální technologie. V souvislosti s blockchainem bychom měli mluvit o něčem, co je užitečné pro celou společnost. Není to nutné pro většinu, ale alespoň pro menšiny, které ocení jakékoliv zlepšení jejich života. Mohli bychom také hovořit o komerčním využití blockchainu v globálním kontextu. Mnoho transakcí a smluv má pouze místní kontext a není nutné je ukládat do globálního blockchainu. Nicméně existuje mnoho případů, kdy je globální aspekt důležitý. Například nákup akcií společnosti Tesla je služba, která by měla být dostupná celosvětově.

Blockchain musí být technologicky připraven pro globální kontext. Na Cardano jsme si museli nějaký čas počkat, ale teď je připravené nám sloužit. Cardano je škálovatelný blockchain s bohatou sadou funkcí. Nyní jde jen o adopci. Je příliš brzy mluvit o skutečném použití. Odeslání hodnoty bylo možné už od doby Byron éry. To je samo o sobě rozhodně velmi užitečné, protože existuje nezávislá síť zajišťující, že nikdo nemůže provádět cenzuru transakcí. Síť Cardano je otevřená všem, takže je možné nainstalovat peněženku a stát se členem Cardano ekosystému. Jak jsme řekli, to však není pro blockchain ultimátní cíl. Cardano nám umožňuje mnohem více. Cardano nám umožňuje nahradit nebo vylepšit prostředníky. Jde o opětovném definování slova důvěra.

ZÁVĚR

Úspěch Cardana bude postupný proces adopce. Uvidíme komerční využití a pravděpodobně mnoho pokusů vytvořit něco užitečného. Týmy IOHK a Cardano Foundation pracují na adopci především v rozvojových zemích. Mnoho investorů netrpělivě hodnotí projekt jen podle aktuální ceny. Je to velmi zavádějící. V tuto chvíli je Cardano právě před spuštěním hlavní sítě. Pokud bude Cardano společensky cenné, bude to odrážet cena. Jde jen o přijetí technologie. V případě Cardano je rozhodně co adoptovat. Ale rozhodnout musí lidé a čas.