🇨🇿 Je nutné inovovat blockchain?

Termín osifikace se v souvislosti s Bitcoinem často používá k označení obtížnosti změny nebo aktualizace protokolu. Mnozí věří, že je to nejlepší způsob pro přijetí Bitcoinu. Tým IOG spolu s Cardano komunitou se ubírá přesně opačným směrem. Cardano je synonymem pro inovace, schopnost přizpůsobovat se a zlepšovat se. Pro snadnou aktualizaci protokolu byl vyvinut hard-fork kombinátor. Zamysleme se nad tím, který přístup je pro budoucnost protokolu přínosnější.

Různé komunitní přístupy k inovaci blockchainu

Z mého pohledu je osifikace věcí kompromisů mezi stabilitou a inovacemi, stejně jako cílů a preferencí zúčastněných stran. Někdo by mohl namítnout, že osifikace je žádoucí, když technologie nebo protokol dosáhly zralého a optimálního stavu a že další změny by pouze přinesly zbytečnou složitost nebo riziko. Jiní by mohli tvrdit, že osifikace škodí pokroku a vývoji technologie a že je nezbytné neustálé přizpůsobování a zlepšování, aby bylo možné vyhovět měnícím se potřebám a výzvám uživatelů a životního prostředí.

Názory na to, zda je Bitcoin dostatečně adoptovaný, zralý a v optimálním stavu, jsou pouze subjektivní. Některé zúčastněné strany tvrdí, že Bitcoin je hotový a není nic, co by se mělo měnit nebo zlepšovat, zatímco jiní tvrdí opak a chtějí změny z různých důvodů.

V komunitě Cardano panuje jednomyslný názor, že protokol musí být dále inovován a vylepšován. Otázky se točí spíše kolem toho, jakým směrem se vydat. Do značné míry o tom stále rozhoduje tým IOG. Víra v projekt do značné míry závisí na schopnosti týmu inovovat.

Všimněte si, že jde o dva zcela odlišné komunitní přístupy k tomu, jak vnímat budoucnost blockchainu.

Komunitě Cardano je jasné, že pokud by protokol (včetně platformy Plutus) zůstal rigidní a nezměnil se (kromě nutné údržby), projekt by velmi pravděpodobně selhal. Úspěch projektu je založen na technologické dominanci a přijetí. Adopce je řízena technologií. Osifikace Cardano protokolu není na pořadu dne.

V Bitcoinové komunitě na toto téma neexistuje shoda. Možná převládá názor, že osifikace je pro protokol Bitcoin dobrá a že inovace by měly probíhat na jiných vrstvách. To však může být způsobeno tím, že značná část týmu a influencerů mluví o zkostnatělosti Bitcoin protokolu. Silný je i druhý tábor, který volá po řešení naléhavých problémů a inovacích první vrstvy.

Abychom rozšířili náš kontext, podívejme se do minulosti. Bitcoin, Cardano a další blockchainy jsou v podstatě jen protokoly. Pojďme se tedy podívat na ten nejstarší.

Historie TCP/IP

TCP/IP je příkladem protokolu, který se postupem času stal zkostnatělým kvůli jeho širokému přijetí a požadavkům na kompatibilitu.

TCP/IP byl navržen v 70. letech 20. století a od té doby je základem internetu. Přijetí TCP/IP jinými sítěmi a organizacemi se v následujících letech postupně zvyšovalo, zejména po zavedení systému DNS (Domain Name System) v roce 1984.

Začátkem 90. let se TCP/IP stal dominantním protokolem pro Internet, stejně jako pro mnoho místních a širokých sítí (LAN a WAN). Růst World Wide Web, který používal TCP/IP jako svůj základní protokol, dále urychlil přijetí TCP/IP miliony uživatelů a organizací po celém světě.

V letech 2000 a 2010 byl TCP/IP nadále nejrozšířenější sadou protokolů pro datovou komunikaci, a to navzdory některým výzvám a omezením, jako jsou bezpečnostní problémy, problémy s přetížením a vyčerpání adres.

Míra přijetí TCP/IP byla velmi nízká v 70. a počátkem 80. let, mírná na konci 80. a počátkem 90. let, vysoká v polovině 90. let a na začátku 21. století a velmi vysoká na konci 20. a 20. století.

Neexistuje žádná definitivní odpověď na otázku, ve kterém roce TCP/IP zkostnatělo, protože osifikace není binární nebo náhlý jev, ale spíše postupný a nepřetržitý proces, který závisí na různých faktorech a perspektivách.

Můžeme tvrdit, že osifikace mohla nastat v roce, kdy se TCP/IP stal dominantní sadou protokolů pro Internet a kdy byla většina ostatních konkurenčních nebo alternativních protokolů buď opuštěna nebo marginalizována. Stalo se to někde mezi 90. a 20. stoletím, kdy růst World Wide Web urychlil přijetí TCP/IP miliony uživatelů a organizací po celém světě.

Můžeme se na to dívat i tak, že proces osifikace začal v roce 1995 a trval až do roku 2010 s rostoucí adopcí. Je však důležité poznamenat, že TCP/IP není zcela zkostnatělý ani neměnný, protože se stále vyvíjí a do určité míry v průběhu času přizpůsobuje.

TCP/IP uspěl, protože měl oproti konkurenci několik výhod.

Byl navržen tak, aby byl robustní a přizpůsobitelný různým typům sítí a zařízení, s využitím vrstvené architektury a modulárního přístupu. TCP/IP umožňoval interoperabilitu a kompatibilitu mezi různými prodejci a platformami, protože byl založen na otevřené a standardizované sadě protokolů.

TCP/IP umožnilo vývoj a nasazení různých aplikací a služeb, jako je e-mail, web, přenos souborů, vzdálený přístup a streamování. Přijetí těchto služeb (protokolů) podpořilo přijetí TCP/IP. To mimochodem trochu připomíná SC polatformy, které umožňují budování DeFi protokolů.

Kdy je ten správný čas pro zkostnatění blockchainového protokolu?

Z mého pohledu může ke zkostnatění blockchainového protokolu dojít ve fázi, kdy jeho technologické parametry nebrání masovému přijetí. Adopce tak může růst podle potřeb trhu a není nijak omezena protokolem.

TCP/IP uspělo díky tomu že bylo dostatečné škálovatené v doby kdy ho lidé adoptovali. TCP/IP muselo být přizpůsobitelné různým typům sítí a zařízení, muselo umožňovat interoperabilitu a musela existovat kompatibilita mezi různými prodejci a platformami.

TCP/IP bylo nejlepší dostupné řešení na trhu z hlediska očekávaných vlastností.

Protokol kryptoměny se od TCP/IP liší v mnoha ohledech. Škálovatelnost, adaptabilita a interoperabilita (a další) nemusí být klíčové vlastnosti.

Jaké jsou klíčové vlastnosti, díky kterým by měl porazit konkurenci? Z mého pohledu je to především decentralizace, neměnnost měnové politiky, škálovatelnost, dlouhodobá ekonomická udržitelnost (bezpečnostní rozpočet). Je důležité si uvědomit, že pro jiné lidi se mohou jednat o různé vlastnosti.

Blockchainové sítě, včetně Bitcoinu, nejsou dostatečně dlouho na to, aby se dalo říci, že jsou vyspělé a v optimálním stavu.

Věřím, že všechny týmy musí nadále zlepšovat a inovovat blockchainové protokoly. Trh je ve fázi, kdy se vůbec neví, jaké funkce lidé od blockchainu očekávají a čeho si nejvíce váží.

Položme si pár jednoduchých otázek.

Chtějí nebo potřebují lidé jedinečný a jediný digitální úložiště hodnoty v podobě Bitcoinů nebo DeFi běžící na mnoha SC platformách? Může se DeFi objevit v Bitcoinovém ekosystému a být lepší než na jiných SC platformách? Stane se kryptoměna, která se nejvíce škáluje, nebo má nejlepší DeFi uchovatelem hodnoty? Musí se protokol, který je vnímán jako uchovatel hodnoty, dobře škálovat? Budou si lidé více vážit decentralizace nebo škálovatelnosti?

Takto bychom se mohli ptát na mnoho dalších otázek.

Troufám si tvrdit, že přesné odpovědi v tuto chvíli nikdo nezná. Všichni ti, kteří tvrdí, že znají budoucnost a vědí přesně, co lidé chtějí, záměrně lžou nebo jen hádají. Odpovědi budeme znát, až když se blockchain stane mainstreamem.

Dle mého názoru nemá smysl hovořit o zkostnatění protokolu, který neumožňuje adopci z důvodu nízké škálovatelnosti, má problém s klesající decentralizací nebo není jisté, zda je dlouhodobě ekonomicky udržitelný.

Žádný blockchain není v současnosti připraven na masové přijetí. Žádná z nich není dostatečně přijata kritickým množstvím uživatelů. Domnívám se, že je předčasné mluvit o osifikaci Bitcoinu. Neschopnost vylepšovat jeho vlastnosti a řešit naléhavé problémy je v kontextu budoucího přijetí spíše nevýhodou.

Klíčovou vlastností blockchainových protokolů je umožnit interakci mezi uživateli na dálku. To je založeno na vlastnostech TCP/IP, které umožňovaly výměnu informací a později i výměnu hodnoty (internetové bankovnictví a kryptoměny).

Pojďme se podívat, zda je Bitcoin dobře připraven z hlediska škálovatelnosti.

V době psaní tohoto článku existuje asi 550 tisíc transakcí, které čekají na vyúčtování v Bitcoinovém mem-poolu. A to i přesto, že existuje Lightning Network (LN). Využití LN oproti minulému roku kleslo o -84 %. Kapacita se za poslední 3 měsíce propadla o 15 %. Lidé LN zřejmě z nějakého důvodu nepoužívají. Bitcoin byl spuštěn v roce 2009 a škálovatelnost je stále nevyřešeným problémem. Odborníci se shodují, že vyřešení zásadních problémů LN může trvat dalších 5-10 let. Není však vůbec jisté, že lidé budou LN používat.

Možná bude nutné začít pracovat na další druhé vrstvě a možná to bude vyžadovat nějaké zásadní změny v protokolu Bitcoin. Pokud se zamyslíte nad dalšími technologickými problémy Bitcoinu, zjistíte, že rozhodně není vhodná doba na osifikaci.

Inovace jsou nezbytné pro úspěch

V rané fázi existence blockchainových protokolů je výhodné, pokud jsou flexibilní a dokážou se přizpůsobit novým podmínkám a očekáváním trhu. Je důležité dosáhnout nejlepších vlastností protokolu dříve, než skutečně dojde k osifikace.

Troufám si tvrdit, že se Bitcoin protokol změní a problémy se budou řešit. Stane se tak navzdory současným vyprávěním.

Cardano a mnoho dalších projektů, kde týmy denně pracují na vylepšeních a inovacích, jsou na správné cestě. Technologický vývoj je to, co posouvá toto odvětví kupředu a co v konečné fázi umožní masové přijetí.

Digitální nedostatek není jedinečnou schopností Bitcoinu, ale jednou z vlastností technologie blockchain. Bitcoin bude mít 21 milionů BTC coinů. Cardano bude mít 45 miliard mincí ADA. Digitální nedostatek je v podstatě stejný. Co je zásadně odlišné, je poptávka po mincích. Poptávka může záviset především na spekulacích (nebo víře) nebo užitku. Dále schopnost protokolu dlouhodobě udržet digitální nedostatek (bezpečnostní rozpočet) a zajistit neměnnost (decentralizace).

Kryptoprůmysl je v současnosti ovlivněn především spekulacemi a vírou. Očekávám, že utility budou v budoucnu hrát stále důležitější roli. Kvalita a užitečnost blockchainových protokolů poroste díky technologickým inovacím a pokroku.

Vyprávění o uchovateli hodnoty je zrádné, protože se může zdát, že inovace a užitečnější funkce (DeFi) nejsou pro úspěch nutné. Domnívám se, že jde o falešné vyprávění. Pokud dva projekty nabízejí podobný digitální nedostatek a jeden je výrazně užitečnější než druhý, je velká šance, že ten druhý bude úspěšnější.

Přesvědčení a vyprávění mohou mít za následek vysoký síťový efekt. Může však síťový efekt založený na narativech překonat síťový efekt založený na přímé digitální interakci mezi uživateli? Z historie víme, že za úspěchem společností jako Amazon, Facebook, X (dříve Twitter) a Google stojí přímý síťový efekt. Tyto společnosti jsou dnes úspěšnější než mnohé národní vlády nebo náboženství.

Cardano je založeno na inovacích a technologickém pokroku, který je nezbytný pro růst přímého síťového efektu. Všechny současné překážky, které brání většímu přijetí blockchainu, budou dříve či později překonány. DeFi je rozhodně relevantní odvětví užitečné pro stovky milionů lidí nejen v západních zemích, ale hlavně v těch rozvojových.

Největší překážkou při adopci kryptoměn je nejen škálovatelnost, ale také vysoká frekvence hacků, vysoká volatilita, nízké soukromí a velká spotřeba zejména sítí PoW. To všechno jsou technologicky řešitelné problémy.

Úspěch blockchainových protokolů ovlivní mnoho faktorů. Nejen příběhy a technologie, ale také počáteční distribuce mincí, komunita, regulace, síťový efekt a mnoho dalších věcí.

Bitcoin existuje již velmi dlouho a mohli bychom se zeptat, zda je jeho současná adopce nízká nebo mohla být vyšší. Asi by záleželo na tom, jestli jsme optimisté nebo pesimisté. Reálně je však důležitý potenciál dalšího růstu. Ne ve smyslu víry, tedy v počtu HODLerů, ale ve smyslu uživatelů, tedy těch, kteří si budou po síti posílat BTC. V tomto případě si troufám tvrdit, že adopce je v kontextu počtu platebních transakcí stále velmi nízká.

Závěr

TCP/IP porazil všechny konkurenty a je dominantní infrastrukturou pro přenos informací a hodnot přes internet. Všechny blockchainové protokoly využívají internet, jsou v podstatě jen další (aplikační) vrstvou nad TCP/IP. Věřím, že žádný blockchain nemá šanci vybudovat si dominantní postavení na trhu jako TCP/IP, ani jako globální digitální peníze budoucnosti, ani jako finanční infrastruktura. Je to jako kdybyste chtěli, aby existoval pouze Google pro vyhledávání informací a pouze PayPal pro převod hodnoty. TCP/IP umožňuje vznik konkurenčních protokolů, a to je dobře. Budou to inovace, které rozhodnou o úspěchu. Na osifikaci blockchainových protokolů si budeme muset počkat několik desetiletí.

Tento článek napsali Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/is-it-necessary-to-innovate-blockchain