🇨🇿 Může být ADA uchovatelem hodnoty?

Pokud má mít nějaká kryptoměna hodnotu, je chytré se ptát, jaká je to hodnota, z čeho je odvozena a zda může být dlouhodobě udržitelná. Abychom na tyto otázky odpověděli, hledáme analogie ve světě, který známe. Kryptoměny se snažíme přirovnat ke komoditám nebo k akciím. Obě tyto analogie jsou však velmi zavádějící a nepomáhají nám správně odpovědět. Mohou být mince ADA uchovatelem hodnoty? Na to se pokusíme odpovědět.

TLDR:

  • Nemusíte platit těžařům za to že držíte zlato. Kryptoměny jsou závislé na existenci sítě, takže někdo musí navždy platit za zabezpečení a decentralizaci.
  • Čím menší jsou náklady na provoz sítě, tím je pro síť jednodušší ekonomicky dlouhodobě přežít. Je síť s menšími náklady na provoz lepší uchovatel hodnoty?
  • Pokud budou na Cardano tokenizované BTC mince, bude pro bitcoiners hodnotné držet ADA mince?
  • Hodnota mincí bude odrazem kvality a hodnoty sítě. Více užitečné sítě budou více hodnotné.

Kryptoměny nejsou ani komodity, ani akcie

Představte si, že byste museli po zbytek života pravidelně platit těžařům za to, že máte doma v trezoru prut zlata. Horníci sice vytěžili zlato před 30 lety, ale vy potřebujete, aby se těžební společnosti dařilo a zlato těžila dál. Takhle přece zlato nefunguje, nebo ano? Lidé často přirovnávají bitcoin ke zlatu, aniž by si uvědomovali zcela zásadní rozdíl mezi komoditou a kryptoměnou. Existence bitcoinů bude pravděpodobně navždy záviset na těžbě PoW a někdo za ni musí platit. Musíte to být vy, pokud náhodou držíte bitcoiny ve své peněžence? Na to vám neodpovím. Ale pokud se těžařům nebude dařit, nemusí být síť bitcoinů dostatečně bezpečná, což přímo ohrožuje váš majetek. Takže buď zaplatíte, nebo mince raději prodáte.

Zlato není závislé na těžařských společnostech. Pokud společnosti zkrachují, zlato může mít vyšší tržní hodnotu, protože ho bude nedostatek. Zlato nikdy neztratí svou hodnotu, protože je nezávislé na svém okolí a jeho fyzický nedostatek je zaručen přírodou.

Bitcoin a všechny ostatní blockchainové sítě včetně Cardana jsou technologie závislé na existenci internetu, elektřiny a dalších věcí. Hodnota mincí bude navždy závislá na existenci sítí, tj. na ekonomické motivaci udržovat síť v chodu. Aby si mince udržely svou hodnotu, musí někdo za provoz sítě platit.

Bitcoin je digitálně vzácný. Těžaři získávají mince spotřebou energie a jsou za to odměňováni. Těžaři prodávají bitcoiny, aby zaplatili své náklady. Tento princip je podobný jako u zlata. Problémem je, že více než 90 % bitcoinů je vytěženo, takže pomalu nastává čas ptát se, kdo bude těžařům platit.

Existence mincí ADA je závislá na síti Cardano. Mince ADA jsou také digitálně vzácné, takže jednoho dne budou téměř všechny v oběhu a síť se bude muset spoléhat na jiné zdroje příjmů, aby odměnila držitele mincí ADA.

Získávání odměn za staking se někdy přirovnává k vyplácení dividend. Toto přirovnání však není přesné, protože držením mincí ADA se aktivně podílíte na bezpečnosti a decentralizaci sítě Cardano. Pro síť Cardano je cenné, že vy i ostatní držíte mince ADA. Investoři držící akcie společnosti Tesla nijak nezlepšují výrobu automobilů. Společnosti Tesla je jedno, kolik investorů je. Kvalita Cardano sítě roste s počtem ADA holders, takže existuje přímá závislost mezi sítí a uživateli. Tak těsný vztah není mezi akciemi a firmami.

Dlouhodobé uchování hodnoty

Jaké vlastnosti by měla mít kryptoměna, aby byla nejlepším uchovatelem hodnoty?

Nemusíte nikomu platit, abyste měli e-maily ve schránce nebo peníze na bankovním účtu. Pokud pro vás mají e-maily hodnotu, uděláte si jejich kopii. Pokud se obáváte krachu banky, můžete mít fyzické peníze u sebe nebo v trezoru. Nemusíte se vůbec starat o to, jak si vede společnost provozující vaši elektronickou poštu nebo banka.

Pokud chcete kryptoměny používat jako uchovatele hodnoty, musíte se zajímat o to, jak si síť vede, jak je decentralizovaná, jak je bezpečná a zda je tým schopen inovovat a opravovat chyby. Blockchain je především sofistikovaná technologie, kterou musí někdo udržovat.

Bitcoin používá konsensus PoW, takže údržba sítě je velmi nákladná. Pokud síť nezíská dostatečné příjmy z poplatků, změnou měnové politiky nebo se nestane něco jiného, je jedním ze způsobů, jak udržet síť v chodu, věčně platit těžařům. Lze očekávat, že se tak budou chovat držitelé mincí? Z našeho pohledu je to nepravděpodobné. Lidé se raději vrátí ke zlatu, než aby pravidelně dotovali těžaře PoW.

Cardano používá konsensus PoS, takže náklady na údržbu sítě jsou o 99,9 % nižší. Co z toho vyplývá? Pokud jsou náklady na uchovávání hodnoty nižší, je ADA lepším uchovatelem hodnoty než BTC. Je spravedlivé vyvodit takový závěr? Pojďme zvážit nějaké protichůdné argumenty.

V případě Bitcoinu se říká, že na těžbu mincí bylo potřeba hodně energie, takže to mincím dává určitou hodnotu. Logika některých ekonomů je taková, že náklady na vytvoření věci určují její konečnou hodnotu (tržní hodnotu). Z našeho pohledu to pro kryptoměny neplatí, protože, jak jsme vysvětlili, mince budou existovat pouze tehdy, pokud bude existovat síť. Mince samy o sobě nejsou něčím, u čeho by byla zaručena konečná existence. Je těžké považovat mince za konečný produkt, protože jsou to v podstatě jen čísla existující v blockchainu. Bez přidávání nových bloků neexistuje způsob, jak poslat hodnotu někomu jinému.

Lze říci, že vytvoření mincí ADA bylo levnější, protože PoS spotřebuje méně energie. Na druhou stranu je z dlouhodobého hlediska existence mincí ADA lépe zajištěna. Mince ADA mohou existovat 50 let a nemusíte se obávat o bezpečnost sítě Cardano.

Dalším argumentem může být, že Bitcoin existuje déle, takže PoW je více prověřený časem. Navíc je PoW považován za bezpečnější než PoS. V rámci tohoto článku není prostor porovnávat bezpečnost PoW s PoS. Nejlepší odpověď nám může dát čas. Dokud tu bude Cardano za dalších 5 let, nemusíte se PoS obávat.

Pokud se na problém podíváme z čistě technologického hlediska, jsou nižší náklady na údržbu sítě jasnou výhodou. Nemá smysl, aby existenci mincí ohrožoval klesající rozpočet na zabezpečení. Z hlediska zajištění existence ve světě internetu je výhodnější úložiště hodnoty, které je dlouhodobě ekonomicky udržitelnější.

Je důležité vidět souvislost mezi zabezpečením sítě a dlouhodobou ekonomickou udržitelností. U PoW sítí platí, že pokud klesne cena mincí o 80%, klesá podobně také náklady na útok. Po každém halvingu se skokově sníží bezpečnost o 50%. Nemusí se to projevit okamžitě, ale v delším časovém horizontu. Postavit zabezpečení sítě na do nekonečna rostoucí hodnotě mincí není chytrý desing pro uchovatele hodnoty. V přírodě platí že čím je daný process efektivnější tím má větší šanci na přežití. Tohle platí i pro srovnání PoW a PoS. Vyšší efektivita zvítězí.

O přijetí vždy rozhodují lidé

Většina lidí na planetě nebude zpochybňovat status zlata jako uchovatele hodnoty. Přesto jej paradoxně většina populace nevlastní. Jak si stojí kryptoměny?

Bitcoin je považován za uchovatele hodnoty především komunitou. Institucionální investoři tomuto narativu ne vždy věří, ale pokud mince nakupují, mají k tomu jistě důvod. Kdybychom zjistili, jaké procento lidí nevěří, že Bitcoin je uchovatel hodnoty, dopadla by největší kryptoměna výrazně hůře než zlato. Jak by dopadlo Cardano? Určitě ne příliš dobře.

Bitcoin má před Cardanem obrovský náskok, pokud jde o příběh o uchovávání hodnoty. Viděno z druhé strany, většina populace Bitcoinu a kryptoměnám obecně příliš nevěří, pokud jde o jejich potenciál stát se úložištěm hodnoty nebo prostředkem směny. Taková je realita.

Pokud komunita Bitcoinu věří nějakému narativu, proč by podobnému nebo stejnému narativu nemohla věřit jakákoli jiná komunita? Dokud bude komunita Cardano považovat mince ADA za uchovatele hodnoty, bude to v rámci komunity platit. Velikost komunity ovlivňuje sílu narativu. Pokud někdo považuje BTC za uchovatele hodnoty, proč by to nemělo platit i pro ADA? V obou případech jde jen o digitální záznamy v jiném typu blockchainu. Osobně považuji mince BTC i ADA za úložiště hodnoty s různými parametry a různou mírou přijetí.

Občas je nutné vystoupit z kryptoměnové bubliny. Nedává smysl hledat přesnou nálepku pro konkrétní blockchain projekty či mince. Hodně lidí na to má svůj vlastní individuální názor a shodu zatím nenašli ani zákonodárci. Rozhodně bychom však se neměli řídit názory zákonodárců. Pokud se kryptoměnami nezačne masově platit, rozhodně jim nebude masová populace říkat měna nebo peníze. Pokud bude hodnota nadále volatilní, těžko to pro ně bude uchovatel hodnoty.

V této fázi přijetí kryptoměn ještě není vůbec jisté, jak bude masová populace kryptoměny vnímat. Narativ o úložišti hodnoty se v případě Bitcoinu může, ale nemusí uchytit. Pokud ano, není důvod se domnívat, že ostatní kryptoměny nebudou vnímány stejně. Totéž bude platit i pro platební možnosti. Pokud se budou bitcoiny používají k placení v obchodech a na internetu, budou se ke stejnému účelu používat i ostatní kryptoměny. O tom, zda bude daná kryptoměna přijímána jako platební možnost, bude rozhodovat velikost komunity. Většina nařízení se netýká výhradně bitcoinu, ale kryptoměn obecně.

Je zcela v pořádku, že se různé komunity snaží prosadit nějaký narativ. Dokud mu však neuvěří většina populace, bude to stále jen pokus, ne hotová věc.

Odkud pochází hodnota kryptoměn?

Zlato má hodnotu, protože se dá využít v různých odvětvích, je fyzicky vzácné a většina lidí věří, že je to uchovatel hodnoty. Kryptoměny mají v současné době pouze digitální vzácnost. Co nemají, je víra lidí a užitečnost. Přesněji řečeno, konkrétní užitečné vlastnosti zatím využívá málo lidé. Jsme ve fázi širší akceptace, která se může, ale nemusí dostavit. Věříme, že se širší adopce spíše dostaví, jen nevíme kdy.

Blockchainová síť je technologie, takže její hodnotu lze odvodit z užitečnosti spojené s internetem. Hodnota mincí může být odrazem schopnosti sítí nabízet lidem užitečné funkce a velikosti jejich síťového efektu. Globální transakční síť, která je přístupná všem bez nutnosti žádat o povolení a je odolná vůči cenzuře, je jistě cenná věc. Stačí to, nebo by sítě měly umět víc?

Existují dva přístupy. Bitcoinová komunita si myslí, že není důvod, aby blockchain dělal víc než odesílal bezpodmínečné transakce v rozsahu 7 transakcí za sekundu. Nemyslí si, že je nutné rozšiřovat schopnosti protokolu na první vrstvě, protože se domnívají, že ostatní vrstvy jsou pro inovace dostatečné. Navíc jakákoli další funkce, jako je zasílání aktiv podmíněně nebo možnost vydávat tokeny, je spojena s podvody a tyto možnosti nikdo nevyužije.

Cardano je platforma pro chytré smlouvy a komunita věří, že čím více toho Cardano umí, tím větší bude jeho přijetí. Přijetí ovlivní velikost síťového efektu, který přirozeně ovlivní hodnotu mincí. Chytré smlouvy, tokenizace, decentralizovaná identita, lepší škálovatelnost a další schopnosti jsou považovány za základní kameny Web3.

Která komunita má pravdu? Z našeho pohledu nedává smysl, že méně užitečné je cennější. Pokud je decentralizace největší výhodou technologie blockchain, proč nezvýšit její možnosti? Pokud má smysl posílat transakce bezpodmínečně, proč nemá smysl posílat je podmíněně? Má-li se prosadit decentralizovaná transakční síť, proč ne globální finanční a sociální operační systém? Svět internetu si cení užitečnosti, všestrannosti, přizpůsobivosti a inovací. To je přirozené prostředí internetu.

Ke zmatení dochází díky tomu, že programátoři (nebo jiní IT odborníci) vnímají blockchain jako technologii zatímco ekonomové jako peníze. Programátoři upozaďují funkci peněz zatímco ekonomové se příliš nestaratjí nebo nerozumí technologiím. Troufám si tvrdit, že hlas ekonomů je více slyšet, neboť většina lidí více rozumí penězům než síťovým protokoům a programování smart kontraktů. To může být jeden z důvodů proč si lidé myslí že méně užitečné, neflexibilní a neměnné může být lepší. Tento pohled upozaďuje technologický aspekt blockchain technologie a je v přímém rozporu s přirozenou povahou internetu kde se technologie mění a vyvíjejí každý den. Je důležité dívat se na blockchain očima IT odborníků i ekonomů.

Síť s větší užitečností má potenciál vydělat více peněz, a proto bude mít více prostředků na vlastní bezpečnost a decentralizaci. Tím se vracíme k tématu dlouhodobé ekonomické udržitelnosti sítí. Neužitečná síť nebude ekonomicky udržitelná a je těžké si představit, že ji lidé budou udržovat jen proto, že drží mince. Naopak užitečnou síť může používat miliarda lidí a příjmy sítě budou dostatečné.

Je možné, že pokud mají bitcoiny přežít, budou existovat v jiných sítích. Buď v síti Lightning Network, která se oddělí od první vrstvy bitcoinu, nebo jako zabalené tokeny v sítích, jako je Cardano. Pokud by se tak stalo, tokenizované bitcoiny by zvýšily finanční a společenský význam sítě Cardano. Aby si držitelé bitcoinů zajistili svůj majetek, mohli by mít zájem držet také mince ADA, protože by zjistili, že se tím decentralizuje síť Cardano.

Co je cenné?

Když se lidí zeptáte, co je pro ně v souvislosti s kryptoměnami cenné, první, co je napadne, je růst hodnoty mincí. Jinými slovy jde o spekulaci. Bitcoinová komunita si stejnou odpověď vykládá trochu jinak a řekne vám, že bitcoinové mince jsou pro ni uchováním hodnoty.

Na medvědím trhu, kdy hodnota mincí klesá o desítky procent, působí vyprávění o uchování hodnoty poněkud nedůvěryhodně. Kryptoměny si nedokážou udržet stabilní kupní sílu, ale jejich hodnota může růst po desítky let. Vždycky, když je dosaženo nového historického maxima, jsou všichni nadšeni a doufají v lepší zítřky. Nic neroste do nebe a každá kryptoměna jednou najde svůj strop. Dříve nebo později přestane být růst hodnoty (spekulace) důvodem k držení kryptoměn. Důvod se musí změnit.

Jak jsme již zmínili, hodnota mincí bude odrážet hodnotu sítě. Hodnota sítě je součtem užitných vlastností. Pokud budou bitcoineři držet bitcoiny v síti Cardano, budou pro ně mince ADA cenné, protože zajišťují existenci bitcoinů. Pokud budou bitcoiny sloužit jako podkladové aktivum pro tvorbu stablecoinů, bude to síť Cardano, na které bude tato hodnota vytvořena. Pokud lidé přijmou služby Defi, bude Cardano poskytovat podobné služby jako banky, takže bude mít podobnou hodnotu.

ADA mince lze považovat za hodnotné, protože budou zajišťovat decentralizaci sítě Cardano. Kromě schopnosti být úložištěm hodnoty budou mít mince i tuto hodnotu. Cardano udržuje vysokou úroveň decentralizace, za kterou není třeba platit. Postačí pouhé držení mincí. To je rozdíl od Bitcoinu, kde je třeba platit těžařům. Držení mincí ADA samozřejmě negeneruje příjmy pro síť, takže někdo musí síť používat a platit za to.

Cenná je také schopnost Cardana distribuovat úspěch sítě mezi držitele mincí ADA. Pravidelné odměny ze stakingu jsou rozhodně cennou vlastností. Pokud bude síť využívána, bude staking dlouhodobě udržitelný a lidé mají přirozenou potřebu zajistit si pasivní příjem. I kdyby hodnota mincí ADA nerosta a byla by dlouhodobě stabilní, je stále výhodnější držet mince, které generují pasivní příjem, než jiné mince, které si také drží hodnotu, ale nic negenerují. Existuje rozdíl mezi uchovatelem hodnoty a generátorem hodnoty. Tím nechci říct že se hodnota generuje ze vzduchu. Jde o nízké náklady na provoz PoS sítě v porovnání s PoW sítí, příjmy za pužívání sítě a přerozdělování příjmů.

K velké změně dojde až lidé na otázku čeho si cení na blockchain technologii odpoví různě. Pro někoho to bude uchovatel hodnoty, pro někoho jiného existence globální sítě dostupné i v chudých zemích, Defi služby, NFT, DID, atd.

Závěr

Může být ADA uchovatelem hodnoty ve stejném smyslu jako mince BTC? Z našeho pohledu určitě může. Záleží jen na velikosti komunity, přijetí a užitečnosti sítě Cardano. Vývoj sítě Cardano bude po skončení éry Voltaire zcela v rukou komunity. To bude další důvod, proč budou mince ADA cenné, protože lidé budou sami rozhodovat o infrastruktuře, kterou používají, a která chrání jejich bohatství. Velmi cenná je také možnost hlasovat. Představte si, že o měnové politice nerozhoduje jeden úřad, kde sedí několik finančníků, ale všichni uživatelé, kteří drží mince ADA. Kdybychom to viděli, Cardano by bylo určitě velmi úspěšným projektem.

Kryptoměny nejsou ani komodita, ani akcie. Je to nový fenomén, který je teprve v počátcích a některé faktory se teprve projeví. Například nevíme, co se stane s Bitcoinem, až se vytěží většina mincí. To nikdo neví a budeme si muset počkat několik let, než to zjistíme. Mezitím se objevují další kryptoměny, jako je Cardano, které mají jiné vlastnosti, jinou komunitu a jiné poslání. Pokud má Bitcoin a jeho mince hodnotu pro jednu skupinu lidí, jistě má Cardano a mince ADA hodnotu pro jinou (nebo stejnou) skupinu lidí.

Nezáleží na tom, zda mince ADA považujete za uchovatele hodnoty, nebo ne. Důležité je, že Cardanu věříte a mince z nějakého důvodu držíte. Vy sami nejlépe víte, proč ADA máte, a nepotřebujete k tomu jasnou definici nebo souhlas někoho jiného.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Článek v AJ: Can ADA be a store of value? | Cardano Explorer