🇨🇿 Nativní asety pod tlakem regulátorů

Regulátoři se zabývají tím, jak správně regulovat blockchainový průmysl. Oni usilují o to aby měli alespoň částečnou kontrolu nad tím, jak lidé využívají decentralizované sítě. Cardano má funkci nativních aktiv. Třetí strana nemůže uživatelům Cardano žádným způsobem bránit utrácet jejich majetek. To je skvělé. Je to ale skutečně ta nejlepší cesta k úspěchu projektu?

Kdo by se měl přizpůsobit?

Většina lidí zatím o kryptoměnách pouze slyšela a aktivně je nevyužívá a nepracuje s nimi. Nevíme, jaké budou mít nároky na fungování decentralizovaných služeb. Bude to decentralizace, jistota, že neporušují zákon, nebo ekonomické pobídky? S největší pravděpodobností se bude jednat o mix více vlastností. Je pravděpodobné, že se to brzy dozvíme.

Dobrou zprávou je, že dochází k postupné konvergenci mezi blockchainovým průmyslem a tradičním finančním trhem. S tím však přicházejí požadavky regulátorů, které nejsou v souladu s principy decentralizace. Je velmi těžké odhadnout, jak mohou regulace změnit blockchainový průmysl.

Měl by blockchain průmysl splňovat požadavky regulátorů, nebo by se regulátoři měli přizpůsobit principům decentralizace?

Pokud si myslíže že odpověď znáte tak raději chvíli počkejte. Odpověď nemusí být vždy zcela jasná. Pokud bude blockchainový projekt vyhovovat předpisům, jeho přijetí se může skokově zvýšit. Investoři mohou legálně nakupovat nativní mince projektu. Uživatelé mohou používat DeFi. Banky a společnosti mohou na takovém blockchainu začít budovat nové služby. Pokud projekt nesplňuje předpisy, jeho přijetí může být pomalejší a obtížnější.

Každá technologie potřebuje uživatele. Blockchainové sítě budou z dlouhodobého hlediska ekonomicky udržitelné pouze tehdy, budou-li lidé platit poplatky za používání. Přijetí během několika desetiletí je pro úspěch blockchainu zásadní. Blockchain, který nebudou denně používat miliony lidí, se zhroutí, pravděpodobně kvůli nízké bezpečnosti a decentralizaci.

Trvání na principech decentralizace a neochota vyhovět požadavkům států lze vnímat jako boj za správnou věc. To, co má moc změnit svět, není nic menšího než decentralizace, autonomní algoritmy jejichž chování nelze změnit, soukromí, nemožnost cenzury, právo používat službu bez povolení a podobné věci, které dnes nelze zajistit prostřednictvím architektura klient-server.

Bohužel boj za lepší svět má své limity, a tím je především dlouhodobá ekonomická udržitelnost blockchainů. Lidé musí chtít změnit svět a začít aktivně využívat blockchainové služby. A nejen to, musí alespoň do určité míry rozumět základním principům decentralizace a samospráva asetů pro ně musí být výchozí volbou.

Cardano jde těžší cestou decentralizace

Decentralizace a komunikace Peer-to-Peer (P2P) jsou pro tým IOG prioritou. Nativní aktiva jsou jedním příkladem vedle vysoké decentralizace sítě Cardano. Dá se říci, že Cardano jde k úspěchu tou těžší cestou.

Nativní aktiva oddělují vydavatele tokenů od držitelů tokenů. Vydavatel tokenu nemůže žádným způsobem omezit držitele tokenu v používání tokenů, které vydal. Držitel tokenů je může utratit kdykoli podle své vůle. Pokud máte nativní tokeny ve své vlastní Cardano peněžence, jejich vlastnosti jsou velmi podobné vlastnostem ADA coinů.

Z pohledu decentralizace je tato funkce úžasná. Zároveň to ale někdo může vnímat jako omezení. Cardano tokeny jsou méně programovatelné v kontextu toho, co umí například Ethereum. Nižší programovatelnost tokenů v podstatě brání implementaci chování, které umožní dodržování předpisů.

Pokud regulátoři v USA povolí tokenizaci USD na blockchainu pouze v případě, že vydavatel tokenu může cenzurovat transakce nebo zmrazit účet, znamená to, že nikdo nemůže legálně razit stablecoiny kryté USD na Cardano.

Věřím, že v dohledné době budou lidé posílat stablecoiny a další tokeny přes blockchainové sítě (a L2 sítě) mnohem více než nativní (volatilní) kryptoměny. Cardano tak může přijít o poplatky, zatímco ostatní sítě budou ekonomicky prosperovat.

Lze Ethereum vnímat jako projekt, který podlehl tlaku regulátorů a obětoval decentralizaci pro komerční úspěch? Dá se říci, že Ethereum je v podstatě jen lepší databáze, protože vydavatel tokenů si může ponechat kontrolu nad stablecoiny podobně jako bankovní systém? Ne, není to tak jednoduché. Ethereum nabízí vyšší programovatelnost tokenů. To umožní razit takové tokeny, kde vydavatel tokenů nebude mít žádnou kontrolu nad jejich převodem. Ethereum umožňuje vytváření tokenů se stejnými vlastnostmi jako Cardano. Nedá se říct že Ethereum je horší jen proto že je univerzálnější.

Jinými slovy, Ethereum umožní vytvářet tokeny splňující předpisy, ale také tokeny, které respektují principy decentralizace. To může uspokojit různé skupiny uživatelů, což je výhodné pro adopci.

Do Cardana je také možné přidat funkcionalitu, která by umožnila ražení tokenů prostřednictvím chytré smlouvy. Vydavatel tokenu by mohl mít nad tokeny podobnou kontrolu jako v případě tokenů ERC-20. Ale mělo by Cardano jít touto cestou?

Decentralizace má smysl pouze tehdy, umožňuje-li uživatelům interakci Peer-to-Peer. Pokud má mezi Alicí a Bobem existovat nějaký prostředník, totiž vydavatel tokenů (deployer smart contractu), decentralizované sítě postrádají svůj hlavní smysl existence.

Obávám se, že pokud blockchainový projekt umožňuje vydávat tokeny, které splňují předpisy, lidé si je osvojí v mnohem větší míře než decentralizované alternativy. I když si myslím, že všechny centralizované projekty z nějakého důvodu dříve nebo později zkolabují (vyšší poplatky, zneužití pravomoci prostředníka atd.), může to trvat dlouho.

Cardano by nikdy neměl slevovat z principů decentralizace. I za cenu toho, že na Cardano aktuálně nelze vydávat stablecoiny kryté USD. Existují další možnosti. Někdo může být schopen přesvědčit regulátory, aby umožnili existenci stablecoinů na Cardano. V tom případě by to byla výhra, jelikož nativní aktiva budou mít vždy nižší poplatky než tokeny, jejich převod je řízen smart kontraktem. Uvidíme, zda uspěje Emurgo (USDA) nebo projekt Mehen (USDM).

Další možností, jak získat stabilní coiny kryté USD na Cardano, jsou mosty nebo projekty jako Indigo. Nesmíme zapomenout na překolateralizovaný stablecoin DJED. V našem ekosystému najdeme mnoho druhů stablecoinů.

Cardano neumožňuje firmám Tether a Circle razit USDT a USDC přímo na blockchainu. Ale nemyslím si, že je to nutné, pokud můžeme mít tyto stablecoiny přes mosty. Mosty představují určité riziko, ale to je hlavně technologické. Dříve nebo později budou decentralizované a spolehlivé mosty. Nemyslím si, že je možné, aby Tether, Circle, PayPal a další společnosti zajistily, že jejich stablecoiny nebudou používány v jiných ekosystémech a široké škále druhých vrstev bez jejich souhlasu (tedy možnosti kontroly nad nimi). Počkejme, jak se tato možnost vyvine.

Cardano může být jedním z mála blockchainů, kde bude platit, že pokud máte v peněžence stablecoiny, nikdo vám je nemůže vzít ani omezit jejich používání. Tohle je revoluce. Nejsou to stabilní coiny ovládané Tether a Circle.

Závěr

Je velmi obtížné vybudovat decentralizované sítě. Ještě složitější vytvořit služby DeFi. Nemá smysl vyvíjet tak obrovské úsilí jen proto, aby si instituce nakonec ponechaly kontrolu nad aktivy uživatelů prostřednictvím chytrých kontraktů nebo blokových producentů. Blockchain a DeFi se musí odlišit od tradičních bankovních služeb, a to je možné prostřednictvím jediné funkce, a to decentralizace. Proto si myslím, že Cardano jde správným směrem. Nechme regulátory pochopit nativní aktiva a ať podle toho upraví pravidla, nebo hledejme jiné cesty.

Nativní aktiva považuji za jednu z významných a zároveň nedoceněných předností Cardana, neboť kombinují decentralizaci s efektivitou zasílání tokenů. Neexistuje efektivnější forma zasílání tokenů než přímo na úrovni protokolu bez použití smart kontraktu. Je však nutné docílit toho aby na Cardano byli smysluplné tokeny a stablecoins je to nejlepší co můžeme mít.

Tento článek napsali Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/native-assets-under-regulatory-pressure