🇨🇿 Proč CoinDesk píše negativně o Cardanu?

Média mají moc utvářet veřejné mínění a ovlivňovat způsob, jakým lidé přemýšlejí o problémech, událostech a lidech. To může být pozitivní síla, pokud jsou média využívána k informování a vzdělávání veřejnosti, ale také negativní síla, pokud jsou média využívána k manipulaci nebo klamání lidí. Média mají schopnost prezentovat informace způsobem, který ovlivňuje to, jak je lidé vnímají a chápou. Média mohou také používat techniky, jako je selektivní zpravodajství, senzacechtivost a zaujatost, aby ovlivnila způsob, jakým lidé přemýšlejí o určitých tématech. Kromě toho mohou média manipulovat veřejným míněním tím, že nepravdivé nebo zavádějící informace prezentují jako fakta. Server CoinDesk zveřejnil článek s předpověďmi pro rok 2023, ve kterém popsal Cardano jako zombie chain a přirovnal jej k projektu EOS. To na první pohled nevypadá příliš objektivně. Pojďme to prozkoumat více.

TLDR

  • Cardano a Bitcoin provádějí přibližně stejný počet transakcí. CoinDesk pravděpodobně špatně spočítal objem transakcí.
  • Již několik let po sobě je Cardano projektem, na kterém tým pracuje nejaktivněji.
  • Redaktoři CoinDesku působí dojmem, že nemají ani základní přehled o jednotlivých projektech, nevidí žádné technologické rozdíly a neumí ani dobře změřit aktivitu sítě.
  • Kvalita článků CoinDesk může být ovlivněna složením portfolia DCG.

Jak vypadá Zombie chain?

Zombie chain je hanlivé označení pro blockchainové sítě, které nikdo nepoužívá. V blockchainovém odvětví existuje velké množství blockchainů, takže je zřejmé, že jen některé mohou přilákat větší počet uživatelů. U těch úspěšných roste síťový efekt a mají šanci na masové přijetí. Většina blockchainů zanikne kvůli nezájmu o používání.

Podívejme se, co o Cardanu napsal CoinDesk.

Podívejme se nejprve na některé statistiky sítě. Cardano zpracuje každých 24 hodin přibližně 250 000 transakcí. Tento údaj platí pro celý rok. Je zřejmé, že na sítích probíhá více transakcí v době býčího trhu než v době medvědího trhu.

Bitcoin přenáší přibližně stejný počet transakcí každých 24 hodin. Rozdíl je v tom, že v případě Cardana může připadat na jednu transakci více uživatelských požadavků, často desítky. Jinými slovy, TPS není v případě Cardana zcela přesným vypovídajícím údajem o počtu uživatelů, kteří jej použili. V jednom bloku Cardano může být pouze 10 transakcí, ale 50 adres příjemců. To znamená, že v tomto případě je třeba počet transakcí vynásobit přibližně 5.

Pro srovnání, první vrstva Etherea přenese denně asi 1 milion transakcí, což je zhruba čtyřikrát více než u Cardana a Bitcoinu. To není řádový rozdíl.

CoinDesk napsal, že Cardano za 24 hodin přenese pouze hodnotu 1 milionu dolarů. Je to reálné? CoinDesk neuvádí, zda počítá hodnotu převedených tokenů, nebo jen převedených mincí ADA. Jednoduchým výpočtem dojdeme k závěru, že pokud má CoindDesk pravdu, každá transakce by v průměru obsahovala pouze hodnotu odpovídající přibližně 16 ADA (4 USD). To je velmi nepravděpodobné. Troufám si tvrdit, že průměrná transakce může nést hodnotu v řádu stovek až tisíců ADA, možná i více.

V kontextu článku CoinDesk nebylo vhodné uvádět údaje, odkud autoři čerpali informace o počtu transakcí na Cardanu. Zdá se však, že použili špatný zdroj informací.

Kdyby použili informace z Messari, zjistili by, že objem transakcí Cardana je ~2B USD, což je podobný objem jako u Etherea. V případě Bitcoinu se jedná o 3 miliardy USD. Všechny 3 blockchainy jsou si v podstatě velmi podobné.

Je Cardano skutečně zombie řetězcem, jak tvrdí CoinDesk?

Co on-chain údaje neříkají?

CoinDesk napsal, že na Cardanu nedochází téměř k žádnému rozvoji ekosystému. Možná kdyby se autor článku podíval na GitHub, zjistil by, že Cardano je již několik let po sobě projektem, na kterém tým pracuje nejaktivněji.

Troufáme si tvrdit, že jednotlivé projekty nelze vzájemně srovnávat. Cardano se vydalo jinou cestou než Bitcoin, Ethereum, Solana nebo Terra Luna. Cardano nesoutěží o to, kdo bude první na trhu, ale o to, aby se na něm udrželo po několik další desetiletí. Pro tým je důležité, aby lidé v DeFi nepřišli o peníze, aby konsensus PoS byl stoprocentně spolehlivý a aby Cardano bylo co nejvíce decentralizované. Tým spolu s komunitou lpí na základních principech tohoto odvětví.

Cardano má chytré kontrakty od konce roku 2021. Navíc platforma Plutus je úplně něco jiného než ekosystém EVM. Když vznikne nová programovací platforma, také trvá roky, než ji lidé přijmou. Na nástrojích a dokumentaci se stále pracuje. Nicméně první dAppy již byly vytvořeny. Je opravdu tak těžké najít aplikace a vyzkoušet je?

CoinDesk neprovedl kvalitní výzkum, pokud jde o ekosystém Cardano. Jinak by si museli všímat vznikajících projektů. Našli by také projekty, které souvisejí s Web3.

Možná kdyby měl CoinDesk nějaké IT experty, mohli by si všimnout, že Cardano má nativní aktiva, což je technologicky zcela odlišné od obvyklého přístupu, kdy se k vytváření tokenů používá chytrý kontrakt. Je si CoinDesk opravdu tak jistý, že toho nikdo nevyužije?

Opravdu nevíme, co se nyní děje s projektem EOS, ale souhlasíme s tím, že se na něj vybralo obrovské množství peněz a výsledek není tak dobrý, jak se očekávalo. Je však fér srovnávat EOS s Cardanem? Opravdu za Cardanem nestojí něco víc? Zúčastnila se redakce Cardano Summitu? Podívali se na akademické práce? Porovnali kvalitu stakingu na Cardanu s PoS, který nasadilo Ethereum? Mají vůbec představu o tom, co je to nativní likvidní staking?

Podle našeho názoru autoři článku vůbec netuší, co se v jednotlivých ekosystémech skutečně děje a jak se jednotlivé projekty liší. Chápeme, že se dívají na data na řetězci a vyvozují z nich nějaké závěry. Pokud však hovoříme o předpovědi pro rok 2023 a dále, jedná se o velmi zavádějící a neinformativní údaj. Kdyby redaktoři CoinDesk otevřeli oči, věděli by, že Cardano bude mít v 1. čtvrtletí 2023 2 nové stablecoiny. Mohli si myslet, že to zvýší aktivitu v síti a že to může DeFi hodně nakopnout. Dojít k tomuto závěru je stejně snadné, jako se naučit sčítat dvě čísla.

Statistika počtu transakcí vám toho moc neřekne o tom, k čemu byly transakce použity. Většina transakcí v Bitcoinech souvisí s nákupem a prodejem BTC. Lightning Network se začíná prosazovat, takže jen velmi málo lidí by použilo on-chain transakci k placení v obchodě.

Cardano bylo v článku zmíněno negativně v souvislosti s Web3. Kdyby se redaktoři dobře podívali na to, co transakce obsahují, zjistili by, že je tam spousta NFT a tokenů. Nejsou tyto transakce v kontextu Web3 důležitější než transakce spojené s centralizovanými burzami? Podívali se redaktoři na to, kolik tokenů a NFT bylo vytvořeno na Cardanu?

Cardano má silnou komunitu, která je s projektem ne kvůli humbuku, ale kvůli technologii, která se buduje. Statistiky jsou důležité a čísla by měla růst, ale odsuzovat projekt a nevidět jeho potenciál je chyba. CoinDesk učinil chybný závěr, že Cardano dopadne jako EOS. To se může, ale také nemusí stát. Věříme, že Cardano si vede podstatně lépe než EOS a že síť bude využívána mnohem více než dnes. Pokud má projekt silnou komunitu, je těžké, aby jen tak zmizel ze světa.

Co může ovlivnit kvalitu článku?

Coindesk je vlastněn společností Digital Currency Group (DCG). DCG založil v roce 2015 Barry Silbert, který je zároveň generálním ředitelem Coindesku. Digital Currency Group je významným hráčem v odvětví kryptoměn a blockchainu. Jedná se o firmu rizikového kapitálu, která investovala do celé řady společností v této oblasti, včetně společností Coinbase, Ripple a Chainalysis. Společnost DCG také provozuje řadu inkubátorových programů pro začínající podniky v tomto odvětví a hraje klíčovou roli v rozvoji a růstu ekosystému kryptoměn a blockchainu. Společnost DCG sídlí v New Yorku a má kanceláře v Londýně, San Francisku a na dalších místech po celém světě. Je považována za jednu z nejvlivnějších a nejrespektovanějších společností v oboru.

Kvalita článků CoinDesk může být ovlivněna složením portfolia společnosti DCG. Je logické, že propaguje ty projekty, do kterých investoval, a snaží se poškodit ty, které mu konkurují.

Média se vždy tváří, že jsou nezávislá a objektivní, ale nemusí tomu tak být vždy. CoinDesk v minulosti mnohokrát ukázal, že o Cardanu nepíše rád pozitivně. Je třeba to přijmout a vědět, proč tomu tak je.

Cardano se v různých analýzách nebo statistikách neobjevuje příliš často. Stává se, že analytici vydají zprávu o aktivitě například 20 blockchainů a Cardano vynechají. Přitom kdyby ho do zprávy zařadili, skončilo by na vrcholu. To je neuvěřitelný amatérismus a je dobré se zamyslet, proč se to tak často děje. Jak je možné, že se do reportů dostávají projekty, na kterých se toho děje mnohem méně než na Cardanu, ať už měříme počet transakcí, objem transakcí, počet vydaných tokenů atd. Proč je projekt z první desítky ignorován?

Obvykle jsou důvodem peníze a zájmy ekonomicky silné skupiny. Fondy rizikového kapitálu investovaly do mnoha projektů, ale do Cardana často ne. Pokud otevřu analýzu a nenajdu v ní Cardano, je to pro mě červená vlajka. Snažím se zjistit, kdo analýzu vydal a kdo ji mohl zaplatit.

Závěr

Odvětví blockchainu potřebuje lepší a objektivnější žurnalistiku. Někteří politici vlastní média a využívají je ve svůj prospěch. V blockchainovém ekosystému existují vlivné skupiny, například DCG, které vlastní média a mohou ovlivňovat jejich obsah. Je dobré o tom vědět a nevěřit všemu, co se napíše.

Totéž platí pro zprávy nebo analýzy. On-chain data jsou veřejně dostupná. Je snadné dohledat informace o transakcích. Pokud to nedělají analytici, můžete to snadno udělat sami. Určitě budete úspěšnější než redakce CoinDesk.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: Why does CoinDesk write negatively about Cardano? | Cardano Explorer