Je Chytré Používat Plutus V2 Aplikace

Cardano bloky jsou často plné na delší dobu. Může se stát, že mem-pool bude plný. V tomto případě uživatelé nemusí být schopni odeslat transakci na první pokus. Aplikace první generace postavené na Plutus V1 jsou neefektivní. Výběrem použití aplikace Plutus V2 namísto aplikace Plutus V1 mohou uživatelé ovlivnit, kolik transakcí se vejde do bloku. Mohou tak výrazně přispět k vyšší propustnosti sítě.

Vasil Hard Fork

Plutus V1 byla počáteční verze Plutus, představená v hard forku Alonzo v září 2021. S touto verzí mohli vývojáři začít stavět první aplikace pro Cardano.

Všechny populární DEXy jako MinSwap, SundaeSwap a WingRiders byly postaveny na Plutus V1.

Plutus V2 byl představen v hard forku Vasil v září 2022. Vasil zahrnoval implementaci několika důležitých CIPů. Konkrétně CIP-31, CIP-32 a CIP-33. Ty měly významný vliv na zvýšení efektivity smart kontraktů.

Aplikace vytvořené prostřednictvím Plutus V2 jsou efektivnější z pohledu úložiště, takže síť je rychlejší (zvyšuje se propustnost sítě). Uživatelé by měli raději používat aplikace postavené na Plutus V2, protože síťové zdroje jsou využívány efektivněji.

Jak se Plutus V1 liší od Plutus V2

Pojďme si krátce vysvětlit, co Plutus V2 přinesl.

V Plutus V1 byla data přenášena v transakčních výstupech. Ukládaly a poskytovaly přístup k informacím na blockchainu. Pro přístup k informacím v Datum bylo nutné použít výstup, ke kterému bylo Datum připojeno. To vyžadovalo opětovné vytvoření vynaloženého výstupu. To je velmi neefektivní přístup.

Přidání referenčních vstupů do Plutus V2 (CIP-31) umožňuje vývojářům podívat se na Datum bez dalších kroků. To usnadňuje přístup k informacím uloženým na blockchainu bez nutnosti utrácet a znovu vytvářet UTxO.

Díky referenčním vstupům mohou aplikace efektivně kontrolovat aktuální stav (uzamčená hodnota). Poskytovatelé on-chain dat mohou ukládat data do výstupů a na tato data mohou odkazovat další skripty (konzumenti dat). Poskytovatel platí za ukládání dat pouze jednou a data mohou být použita jinými skripty vícekrát za sebou.

V Plutus V1 byla data transakcí připojena k výstupům jako hash.

Díky implementaci inline data (CIP-32) mohou nyní vývojáři vytvářet skripty a připojovat data přímo k výstupům namísto použití jejich hash. To zjednodušuje použití dat. Uživatel může vidět skutečné Datum, místo aby jej zadal, aby odpovídal danému hash. To zjednodušuje komunikaci Datum hodnot mezi uživateli.

Transakční výstupy tedy mohou obsahovat buď hash nebo Datum. Když je utracen výstup s vloženým Datem, útratová transakce nemusí poskytovat samotný Datum.

Ve verzi Plutus V1, když je výstup uzamčen ve skriptu Plutus, musel být skript zahrnut do spendovací transakce. To zvýšilo velikost transakce a také způsobilo určité zpoždění při jejím zpracování.

Upgrade referenčních skriptů (CIP-33) umožňuje vývojářům odkazovat na skript, aniž by jej zahrnuli do každé transakce. To výrazně snižuje velikost transakce, zlepšuje propustnost a snižuje náklady na provádění skriptů. Za uložení skriptu v blockchainu stačí zaplatit jednou a skript lze použít (odkazovat se na něj) vícekrát.

Proč preferovat aplikace Plutus V2

Transakce z aplikací Plutus V1 zabírají výrazně více blokového prostoru ve srovnání s transakcemi z aplikací Plutus V2.

Používání aplikací Plutus V1 snižuje propustnost sítě, protože se do bloku vejde méně transakcí (méně uživatelských operací).

V současnosti asi polovina SC transakcí využívá Plutus V1 a druhá polovina Plutus V2. Transakce z aplikací Plutus V1 však zabírají až 90 % prostoru bloku.

Využívání transakcí Plutus V2 se postupem času zvyšuje, ale v poslední době začalo mírně klesat.

Mladší aplikace jsou většinou postavené na Plutus V2. Mnoho týmů migruje své aplikace z Plutus V1 na Plutus V2. Dá se očekávat, že nejoblíbenější aplikace budou brzy na Plutus V2. Množství transakcí z aplikací Plutus V2 velmi pravděpodobně poroste.

Uživatelé mohou přispět k vyšší propustnosti sítě Cardano preferováním aplikací Plutus V2. Mohou také dát týmům vědět, že vyžadují migraci aplikací na novější verzi.

Pokud chcete vědět, jakou verzi skriptu Plutus používá aplikace, kterou používáte, můžete to zjistit pomocí Cexploreru v dApps sekci.

Najděte aplikaci, která vás zajímá, a poté klikněte na hash skriptu. Otevře se nové okno, ve kterém najdete verzi Plutus.

Protokol Indigo používá Plutus V2 (skript stability poolu).

Je dobré vědět, že efektivní využití síťových zdrojů ovlivňuje nejen verzi Plutus, ale i konkrétní implementaci skriptu. Například velikosti transakcí z několika DEXů používajících stejnou verzi Plutus se mohou výrazně lišit.

Průměrná velikost transakce z DEX používajících Plutus V2 může být až 5krát menší než z DEXů používajících Plutus V1. V extrémních případech až 10x menší.

Pokud by všichni uživatelé začali používat pouze aplikace Plutus V2, propustnost sítě Cardano by se mohla výrazně zvýšit. Možná až několikanásobně.

Závěr

Týmy, jejichž aplikace běží na Plutus V1, by měly co nejrychleji migrovat na Plutus V2. To stojí úsilí, čas a peníze. U nových skriptů bude nutné udělat bezpečnostní audit. Mnoho týmů již oznámilo, že na migraci pracují.

Uživatelé mohou používat aplikace, které chtějí. Měli by však znát důsledky, pokud se rozhodnou použít neúčinnou aplikaci. Zejména pokud dojde k přetížení sítě, mohou uživatelé správnou volbou výrazně pomoci zlepšit propustnost Cardano. Nezapomeňte, že vyšší efektivita by měla vést k nižším poplatkům.

This article was prepared by Cardanians with support from Cexplorer.

Read the article: https://cexplorer.io/article/it-is-smart-to-use-plutus-v2-applications

1 Like